Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Strzała

Fragment drzewca (promienia) ze szczerbiną. Brak grotu.