Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Strzała

Strzała z kościanym grotem. Drzewce ułamane zakończone szczerbiną, kilkakrotnie obwinięte przy końcu sznurkiem ze ścięgien. Kościany wydłużony i szpiczasty grot, „wpuszczony” w drzewce, miejsce połączenia zeszlifowane, gładkie.