Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Strzała

Strzała z kościanym grotem. Drzewce ułamane, niekompletne. Kościany grot o wrzecionowatym kształcie, zakończony do szpica.