Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Rak „baztyk”

Na karcie magazynowej zapisany stary nr inw.: MTP 17146 VI B 631ab oraz informacja o przekazie do zbiorów MTP w 1886 roku.  

Przekaz z MTP do MEK w 1913 roku.