Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Piłka

Owalna, brązowa piłka uszyta ze skóry ozdobionej dekoracjami – aplikacjami z jasnej skóry licowej oraz z futra. Dekoracje tworzą linie dzielące powierzchnię piłki na 5 pól: 2 na przeciwstawnych, krótszych bokach oraz 3 na „korpusie’ piłki (na dłuższych bokach). Każde z 5 pól ozdobione jest jedną skórzano-futrzaną aplikacją wykonaną z włosia, w kształcie koła z odchodzącymi promieniami (wykonanymi z jasnego włosia-futra).

Obiekt w zbiorach MEK od 1964 roku, w którym został przekazany z Muzeum Narodowego w Krakowie wraz z grupą innych obiektów tworzących w większości zbiór ofiarowany do MNK w 1906 przez Konstantego Podhorskiego. Kolekcja Podhorskiego została zinwentaryzowana, opracowana i oznaczona przez Feliksa Koperę, pracownika i późniejszego dyrektora Muzeum narodowego w Krakowie. Piłce, jak i pozostałym obiektom z tej kolekcji, oprócz NI (numeru inwentarzowego, w tym przypadku: 100 636), nadano także inicjały FK (Feliks Kopera) oraz nr 4669. Stąd też, pierwotnie cały zbiór funkcjonował jako „kolekcja Feliksa Kopery” i dopiero po odnalezieniu archiwalnej dokumentacji, obiekty zostały przypisane ich darczyńcy.

Na kartach inwentarzowych MEK, w rubryce: pochodzenie, wpisano błędnie: Syberia, prawdopodobnie Kamczatka, gr. etn. Itelmeni (?)  

piłka 30560/MEK