Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Pas

Pasek ze sprzączką, w 3 częściach (rozerwany). Wykonany ze skóry  irchowej z aplikacjami (wzorami) skórzanymi, wycinanymi i naszywanymi. Na 1 z 2 oderwanych końców paska zachowana kościana sprzączka.

Na karcie magazynowej obiektu zapis: "W 1870 r. przekazany z Gab. Zoolog. UJ do Muzeum Przemysłowego (MTP), m (nr?) 929"  

pas 19164/MEK