Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Napierśnik

Napierśnik (ros. nagrudnik) męski. Na wszytych na spodniej stronie metkach odręczny zapis „Samojedzi” oraz „Fragment stroju ze skóry. Samojedzi.” Obiekt najprawdopodobniej Ewenkijski (Tunguski), pochodzi od tzw. symskich Ewenków (z lewego brzegu Jeniseju). Obiekt przekazany z PAU do MEK w 1921 roku (umowa depozytu, grupa Cm punkt 4, pozycje: a,b,c). Wg zapisu w: „Rocznik Zarządu AU, rok 1879”, Kraków 1880, s. 146. [121-146], w wykazie darów złożonych AU w r. 1879/80, są to elementy ubioru kobiecego Tunguzki z okolic Turchańska położonego nad Jenisejem. Darowane przez dr Wilczewskiego* z Kalisza.  

napierśnik 19104/MEK