Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Naczynie z kory brzozowej

Naczynie w kształcie walca o płaskim denku i oddzielnej pokrywce. Denko i pokrywka z uchem wykonane z drewna, korpus naczynia ze zwiniętej kory brzozowej. 
Na zewnętrznej stronie drewnianego dna naklejona archiwalna metka MEK z zapisem: "Naczynie do noszenia masła".

Na karcie inwentarzowej MEK (magazynowej) zapisane pochodzenie: ZSRR (Rosja), Syberia, Gubernia Jenisejska, Kieremskoje. Dar Anny Radziewicz do MEK w 1918 roku. Ponadto odręczny dopisek: Rosjanie?
 

naczynie z kory brzozowej 9722/MEK