Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Model sań

Model wykonany z cienkich drewienek. Kosz łukowato wygięty, wykonany z pręcików okręcanych paskami skórzanymi, osadzony na 4 stramach również okręcanych skórą.

Na karcie katalogu magazynowego zapisany dawny numer MTP 17367 XIX D 56.

Informacja pozyskana od dr Ericha Kastena (Niemcy), podczas wizyty studyjnej w MEK (28.02.2018): Jest to model typowych sań itelmeńskich, na co wskazuje wygięty kształt „siedziska”.

Wg inwentarza www.kunstkamera.ru „(…) woman’s Kamchadals festive sledge” (itelmeńskie, paradne sanie kobiece).

W zbiorach Kunstkamery niemal identyczne obiekty o No. 704-5 oraz 611-101, opisane jako modele sań z Kamczatki (nieco inna skala obiektu, większe); podobne modele w zbiorach REM -  wg Iriny Karapetowej (REM) typowe sanie Itelmenów.  

Model sań 18982/MEK