Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Model odzieży

Model kuklanki z jednym rękawem. 
Wykonana z jelit ssaków morskich (kotika, lamparta morskiego lub foki), ponadto skóra, nici; szycie ręczne na wzór oryginalnego stroju aleuckich myśliwych.

Kolekcja Konstantego Podhorskiego, zgromadzona w latach 1902 - 1906.

Obiekty oznaczone nr inw. MEK od 30581 do 30608 stanowią część daru do MNK z 1906 roku, zinwentaryzowanego w MNK jako 100 648 (Serya F.K. (brak nr serii), przekazanych do MEK w 1964 roku.  

model odzieży - kuklanki 30606/MEK