Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Model dwumiejscowego kajaka (aleucki: Ikhak/ikak, ros. Bajdarka)


 
Autor opisu: Natalia A. Tatarenkowa, Kierownik Oddziału Ochrony Dziedzictwa Historycznego i Kulturowego Państwowego Rezerwatu Biosfery „Komandorski” im. S.W. Marakowa 

Kajak (rosyjskie bajdarka) - pokryta skórą, aleucka łódka z zamkniętym, z wyjątkiem luków, pokładem. Wykonana jest przy użyciu tej samej technologii, co kajak Eskimosa. Skórzane obicie było uszyte ze skóry foki brodatej (Erignathus barbatus) i przywiązane do drewnianej ramy, z listew przymocowanych paskami, drewnianymi i kostnymi szpilkami. Tradycyjnie były używane jednoosobowe lub dwuosobowe kajaki używane do przepraw i połowów morskich. Wraz z przybyciem Rosjan Aleuci zaczęli budować trzyosobowe kajaki, które były szeroko stosowane w Rosyjskiej Ameryce do transportu pasażerów, małych ładunków i przybrzeżnych wędrówek.


zdjęcie: B.Dybowski, w: Wyspy Komandorskie, Lwów 1885r.

Opis przedmiotu:
Wymiary: długość 100,5 cm, szerokość 17 cm, wysokość łódki 12 cm.
Materiał: drzewo, skóra nerpy, paski jelitowe, tkanina wełniana, nić jelitowa, sznur z żył, koraliki, wąs morsa

Kajak dwuosobowy, rama podobna do ramy MEK 18994 – z czerwonego drzewa wykonane te same części. Wzmocnione przy pomocy sznurka z żył. Dziób kajaku tradycyjnie rozdwojony i ozdobiony czerwonym kamgarnem i białym włosem. Zachowały się fragmenty cuk i rzemienia, przeznaczone dla umocowania narzędzi do polowania.

Rama obciągnięta dobrze wyprawioną skórą morskiego zwierzęcia, najprawdopodobniej nerpy. Dziób kajaku ozdobiony kamgarnem i włosem renifera, część centralna i tylna – obszyta koralami wzdłuż szwu, centralna dodatkowo ozdobiona symetrycznymi paskami.

Czas i miejsce zebrania kolekcji: między 1879 a 1883 r., najprawdopodobniej Wyspy Komandorskie lub Wyspa Kodiak. 
Kompletność: „Aleut” (Eskimos Alutiq lub Tlingit), podobnie jak bliskie ze względu na styl wykonania i rozmiary figurka MEK 18987 wygląda nietypowo.

We wszystkich trzech przypadkach pozostało drewniane popiersie wykonane z jednego kawałka białego drewna (w tym nakrycie głowy); wysokość figurki 18993 - 8 cm (jest wyższy i ubrany w wełniane ubrania, „czerwony mundur”); reszta - ok. 5 cm (wraz ze skórzaną „spódnicą” - uchwytem- 10 cm).

Rąk brak, ale sądząc po dziurkach w modelach 5-centymetrowych, zostały przymocowane ruchomo. 8-centymetrowy model nie ma śladów w miejscu, w którym mają być przymocowane ramiona (nawet dziurki na igły): możliwe jest, że ramiona były przymocowane do jakiejś górnej, utraconej odzieży. Cechy twarzy są schematycznie, z grubsza wyrzeźbione: widoczne są brwi, nos i usta, brak farby dla podkreślenia. Figurka 18993 ubrana w „mundur” z czerwonej wełny, ale najprawdopodobniej odzież wierzchnia została utracona, „cuka” (rękaw łączący wioślarza z łodzią) również została utracona (czego dowodem jest istniejący okrągły rowek).

Przeznaczenie/ użycie przedmiotu:

Model kajaku dwuosobowego. Kajaki dwuosobowe były nieco mniej popularne wśród Aleutów niż pojedyncze. Zwykle na nich polowano na duże zwierzęta morskie (wschodni Aleuci polowali na wieloryby) lub pływano pomiędzy wyspami.

Wykonania przedmiotu:

Autor nieznany.

Ramy czasowe użycia przedmiotu:
na Wyspach Komandorskich kajaki zaczęły wychodzić z użycia w latach 80’ XIX w., zamieniły ich drewniane welboty. Modele kajaków były bardzo popularne w końcu XIX w.

 
Podobne przedmioty w kolekcjach innych muzeów:
Smithsonian National Museum of Natural History.
Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego w Petersburgu:

Źródła i literatura, wykorzystane przy opisie przedmiotu:

 Bergsland K. Aleut Dictionary. – Fairbanks, Alaska: Alaska Native Language Center & University of Alaska Fairbanks, 1994. – 755 p.
Вениаминов И. Записки об островах Уналашкинского отдела. Ч. II. – СПб.: Императорская Российская Академия, 1840. – 409 с.

Uwagi Muzealne

Obydwie drewniane figurki posiadają nakrycie głowy w formie kapelusza z płaską główką (ze ściętym stożkiem główki). W zapisach inwentarzowych MEK  pojawia się nazwa - wpis: bajdarka.

Na karcie magazynowej zapisany stary nr inw.: MTP 17378 XIX D 63 oraz informacja o przekazie do zbiorów MTP w 1886 roku. Przekaz z MTP do MEK w 1913 roku.

W "Katalogu wystawy etnograficznej z Kamczatki i Wysp Komandorskich (zbiory Dr. Benedykta Dybowskiego)", Warszawa 1883, model ten został opisany:

"Aleuci płynący na połów wyder morskich. Forma bajdary jest tak nazywana "kadjacka", odmienna od używanej na wyspach Komandorskich"

Warto zaznaczyć, że Dybowski sporo uwagi poświęcił aleuckim kajakom. Szczegółowo opisał zarówno ich budowę, funkcję jak i nazewnictwo poszczególnych typów, osprzętu oraz odzieży, które stanowiły niezbędny ekwipunek aleuckiego myśliwego. Poniżej przytoczone zostały jedynie fragmenty opisów zawartych w "Wyspach Komandorskich", publikacji wydanej w 1885 roku we Lwowie. 

Aleuci w bajdarkach

(...) Bajdarką — po aleucku : ehzelech , ikach albo ehlech — nazywa się nadzwyczaj lekka łódź, której cieniutki, ażurowy, z drzewa zrobiony szkielet, cały obciągnięty jest skórą. W środku skórzanego pokładu zakrywającego wnętrze łódki, znajdują się, stosownie do jej wielkości, jeden, dwa lub trzy okrągłe otwory czyli „luki", przez które można wejść do niej.

Wioślarz siedzi w takiej luce, trzymając nogi wyciągnięte na dnie łodzi, na zewnątrz zaś widać tylko górną część jego korpusu, wzoszącą się nad pokładem. Do nieco wystających nad poziom pokładu krawędzi luki, przyszyty jest fartuch skórzany „cuki", którym wioślarz szczelnie obwiązuje się dokoła pasa; a ponieważ do pływania w bajdarce zazwyczaj ubiera się w kamleję „czygidach", z rękawami i kapturem mocno ściągniętymi koło rąk i twarzy — wszystkie przeto drogi, którymi woda dostaćby się mogła do środka łódki, są zamknięte. Na głowę, na kaptur kamlei  Aleut kładzie cieniutko z drzewa wystrugany daszek, ozdobiony piórami i wąsami lwów morskich, aby zasłaniał mu oczy przed promieniami słońca i zalewającą z góry falą lub deszczem.

Daszek taki po aleucku nazywa się „tanykjugch" albo „czachudach"; Rossyanie zwą go „kandyrok".

Wioseł używają podwójnych, zarówno do wiosłowania jak i do sterowania bajdarką.

Trzy są rodzaje bajdarek: jednoosobowa, która ma tylko jeden otwór lub lukę, t. zw. „jednoluczka", „elech"; dwuosobowa, z dwoma lukami — „dwuluczka", „ulluchtach" ; albo trzyosobowa, z trzema lukami — „trzyluczka", „kulluchtach".

(…) Na wierzch odzienia, gdy deszcz pada lub gdy płyną w bajdarkach — maleńkich łódkach ze skór lwów morskich — nakładają Aleuci tak nazwane „kamlejki" lub „czigidach';, coś w rodzaju koszuli z kapturem, zrobionej z wyprawionych kiszek kotów morskich. Taka koszula wysmarowana tłuszczem z tychże samych kotów, znakomicie chroni od wody, a i ze względu na lekkość należy się jej pierwszeństwo przed mackintoshami i wszelkimi nieprzemakalnymi okryciami.” 

Nie znamy dokładnych okoliczności pozyskania modeli aleuckich kajaków przez Benedykta Dybowskiego. Najprawdopodobniej, wykonane zostały na jego zamówienie z myślą o prezentacji na wystawie. Pewne jest natomiast, że podobne przedmioty z tego czasu znajdują się także w innych instytucjach muzealnych na świecie. Czyżby wyrabianie modeli łodzi było jeszcze jednym sposobem lokalnej ludności na dopełnienie rodzinnego budżetu? Tam gdzie istnieje popyt jest i podaż. A Wybrzeża morza Beringa w końcu XIX wieku były wyjątkowo ruchliwe. Wielorybnictwo, polowanie na foki i wydry, rybołówstwo, gorączka złota na Alasce wszystko to prowadziło do ciągłych kontaktów międzykulturowych o specyficznym, morskim zabarwieniu. A modele statków, statki w butelkach itd. były nieodzowną częścią tej kultury.

Pewną sugestię niesie ze sobą także zdjęcie wykonane przez innego darczyńcę MEK – Konstantego Podhorskiego. Na początku XX wieku prowadził interesy na wybrzeżach Alaski i Czukotki. Spójrzmy, na zdjęciu widać parę Eskimosów (sądząc po podpisie i ubiorze) na ulicy prawdopodobnie Nome – miasta poszukiwaczy złota. Mężczyzna trzyma w rękach coś, co bez wątpienia jest modelem kajaka. Proponuje sprzedaż?

W zbiorach Kunstkamery znajduje się 29 modeli kajaków (1,2 i 3 osobowych), które określane są jako BAJDARKA. W tej grupie jest 20 modeli kajaków 1 osobowych. Z Wysp Komandorskich pochodzi 9 modeli kajaków 1,2 i 3 osobowych. Zostały pozyskane w latach 1887 - 1915 przez: A. Bungie, 1887-90; N. Aleksandrowicz, 1891; A.J(u). Lewitskij, 1912 (Wyspa Miednyj); M. Wieniediktow, 1915.

Literatura/źródła: Alieuty. Katałog kolliekcyj Kunstkamery, (red. A.S. Korsuń), Petersburg 2014.


Dalekie echo tego wydarzenia uwiecznionego przez K. Podhorskiego, można usłyszeć w sklepie z pamiątkami w Pietropawłowsku Kamczackim. Na jednej z półek z łatwością dostrzeżemy modele kajaków. Zmienione, nie tak dokładnie oddające rzeczywistość, ale jednak świadczące o ciągle żywym zainteresowaniu tymi przedmiotami.