Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Łyżka

Czarka płaska, owalna. Trzonek przy nasadzie wąski, w przekroju płaski, dalej szerszy. Zewnętrzna strona trzonka zdobiona dekoracyjnym ornamentem rytym. Zakończenie trzonka w postaci dwóch półkolistych wycięć z obydwu stron. Na spodniej stronie trzonka napis w cyrylicy: "r. Poron Hynca Giliaki ili dlia (nieczytelne) Oroczoni" oraz numer "3272" 
W zbiorach MEK od 1917 roku.
Na karcie magazynowej informacja o treści: Oroczeni (jedna ich grupa) w końcu XIX wieku przeniosła się na północ na niz. nadamurską. Później zasymilowała się z Ulczami. - Narody Sibiri, s. 844, 861"

Informacja pozyskana od dr Ludmiły I. Missonowej  z Instytutu Etnologii i Antropologii RAN w Moskwie, podczas wizyty studyjnej w MEK  w dniu 18.09.2019 roku: Najprawdopodobniej mylny zapis - chodzi tu o Oroków (Ultów) a nie o Oroczonów. Łyżka posiada dekoracje w postaci zdobień rytych na trzonku, które charakterystyczne są dla Ajnu (Ajnów). Pomiędzy Ajnami, Ultami (Orokami) oraz Niwhami istniał obyczaj wspólnego świętowania cyklicznego, dorocznego tzw. święta niedźwiedzia. Wówczas też dochodziło do „wymiany” (zapożyczeń) samych rzeczy jak i „przejmowania” motywów zdobniczych pomiędzy w/w grupami. Stąd też, łyżki opisane przez Cecylie Chrzanowską jako należące do Giliaków (Niwhów) nie wykluczają ich pierwotnego przynależenia do kultury Ajnu (Ajnów).
 

łyżka 20974/MEK