Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Łyżka

Czarka owalna, głęboka. Trzonek przy nasadzie wąski, ze spiczastym rozszerzeniem i ponownie wąski, dalej szerszy, w przekroju spłaszczony. Zewnętrzna strona trzonka płaska, z zatartymi, lekko wyżłobionymi esowatymi ornamentami liniowymi. Trzonek zakończony półkoliście. Na spodniej stronie trzonka napis w cyrylicy: "Troickoje s. Giliaki" oraz zatarty, nieczytelny dawny nr: 3245(?). W zbiorach MEK od 1917 roku.  

łyżka 20971/MEK