Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Karple - rakiety śnieżne

Stan zachowania: para zniszczonych (połamanych) rakiet śnieżnych. Ubytki drewna, zeschnięte i połamane rzemienie.

Na karcie katalogu naukowego (głównego) informacja, że obiekt znajdował się w grupie obiektów „beznumerowych” (nie posiadających nadanego numeru) w zbiorach MTP.