Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Grot kościany

Grot kościany (do harpuna?). Wykonany z jednego kawałka kości zwierzęcej, w kształcie łyżwy. Szpic grota stępiony. Pośrodku wycięta obsadka do mocowania grotu do drzewca.

Grot stanowi komplet z oddzielonym od niego drzewcem wykonanym z twardego drewna, posiadającego w przekroju kształt ośmiograniasty. Górny koniec drzewca pierwotnie zwieńczony był dowiązanym?) kościanym grotem z zadziorą . Obecnie grot przechowywany jest osobno. 
Obiekt rozdzielony na 2 części: drzewce i grot kościany. Pierwotnie części te stanowiły całość - oszczep. Grot był mocowany (przywiązany?) do drzewca materiałem organicznym (włóknem? rzemieniem?), które nie zachowało się do naszych czasów.

Obiekt przekazany do zbiorów MEK z MNK (?). Brak daty i bliższych informacji o pochodzeniu i okolicznościach przekazu.

Uwaga! Ze względu na podobieństwo materiału - kość zwierzęcą, obiekt omyłkowo  przyporządkowany został do kolekcji syberyjskiej Benedykta Dybowskiego, jako grot do harpuna aleuckiego. W inwentarzu muzealnym pierwotnie obiekt opisany jako pochodzący z Afryki ze znakiem ? W latach 80. XX wieku zweryfikowano pochodzenie na Amerykę Płd., Ziemię Ognistą bez podania źródeł, być może poprzez analogie z obiektami z innej kolekcji muzealnej lub w katalogach wystaw, etc.
Reasumując, w oparciu o zachowaną dokumentację oraz w ramach badań i kwerend prowadzonych w ramach projektu syberyjskiego MEK, obiekt został wyłączony z obszaru kolekcji syberyjskiej MEK.