Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Drzewce harpuna

Drewniane drzewce harpuna połączone w jedną całość z  kościaną obsadką. Miejsce łączenie obwinięte sznurkiem ze ścięgien. Brak grotu. Harpun przeznaczony do polowania na wydry morskie.
 
Na karcie magazynowej zapisany został dawny nr inw. MTP 6052 XVIII B 18 oraz czas przekazu do zbiorów MTP w 1886 roku. Przekaz z MTP do MEK nastąpił w 1913 roku.