Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Nakrycie głowy lub podbródek/kryza

Podłużny, łukowato wygięty pas skóry pokryty niemal w całości z wierzchu wzorem wyszywanym z kolorowych paciorków szklanych. Strona spodnia (lewa) nieozdobiona, z widocznymi szwami.

Obiekt stanowi część kompletu (kaftan, koszula, spodnie, czapka, napierśnik, buty) - stroju ewenkijskiego, przekazanego jako dar dla MTP w roku 1880 przez Marię Kulczykowską

Uwaga! Na rewersie archiwalnej metki z MTP zapis: Nr. inwentarza: 8396 Nr. działowy: 36 (3)
Dział: V

Przy obiekcie zachowała się doczepiona archiwalna metka z MTP z zapisem: Epoka: kon XIX w., 
Miejsce: płn. Azja. Podbródek naszyty paciorkami, od ubrania Tunguskiego. Dar: p. Maryi Kulczykowskiej.

Obiekt stanowi część kompletu (kaftan, koszula, spodnie, czapka, napierśnik, buty) - stroju ewenkijskiego, przekazanego jako dar dla MTP w roku 1880 przez Marię Kulczykowską. „Komplet” (zespół) obiektów obejmuje: 30529/MEK, 30531/MEK, 30542/MEK, 30550/MEK,  30551/MEK, 30579/MEK, 30649/MEK
 

nakrycie głowy lub podbródek/kryza 30580/MEK