Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Bukłak

Bukłak - rodzaj pojemnika z wyprawionej skóry młodej foki, z zachowanymi fragmentami futra.

Kolekcja Konstantego Podhorskiego(?), zgromadzona w latach 1902 - 1906.

Na karcie katalogu naukowego (głównego) zapisana adnotacja o przekazie z MNK do MEK w 1964 roku oraz dawny nr (F.K.) 7675  

bukłak 30730/MEK