Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Wór transportowy - plecak („kałacz”)

Wór wykonany ze skóry. W górnej części, przy krawędzi znajduje się tunel przez który przewleczony jest pleciony rzemień. Kształt wora nieregularny, zbliżony do trapezu o zaokrąglonych krawędziach (rogach).

Przy obiekcie zachowana metka MEK z nr inw oraz zapisem: "Kałacz, Syberia". 

Hipoteza: Przy analogicznym obiekcie 19013/MEK znajduje się fragment starej metki (z MTP?) z zapisem cyrylicą „Bapuuaba” (Warszawa) oraz Dr. B. (nieczytelna 1 litera nazwiska) oraz No 8 (brak pozostałych cyfr). Zachowane na fragmencie archiwalnej metki inicjały (Dr. B...) mogą wskazywać na osobę Benedykta Dybowskiego, a zatem obiekt może pochodzić z jego kolekcji syberyjskiej. Być może wór 19012/MEK jak i 19011/MEK pochodzą z tego samego źródła - od tego samego darczyńcy.
 

Wór transportowy - plecak („kałacz”) 19012/MEK