Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Głosy z terenu

W czasie badań dotarliśmy do wielu miejsc, skąd pochodzą przedmioty. Filmy i opowieści prezentują świat, który dał im początek.