Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Walerian, Mikołaj Wilczewski

T T
Walerian Mikołaj Wilczewski (1835–1916), lekarz, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 r., dwukrotnie zsyłany na Syberię. Aresztowany i zesłany do Ufy w Guberni Orenburskiej. Z Ufy odesłany do Wilna, powtórnie skazany na 7–letnie zesłanie do wschodniej Syberii (bez pozbawienia praw). Na miejsce zesłania, do Minusińska nad Jenisejem w Górach Sajańskich (Sajanach), szedł etapami przez 7 miesięcy. W 1871 wrócił z zesłania, osiadł w Blaszkach a następnie przez 30 lat mieszkał i pracował jako lekarz w Kaliszu. Współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.  

Bibliografia

http://www.genealogia.okiem.pl/forum/search.php