Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Piotr Hubal-Dobrzański

1845–1925
T T
Piotr Hubal-Dobrzański (16.05.1845–?.?.1925), studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wiedniu, doktor praw. Był znanym i cenionym w środowisku krakowskim znawcą i mecenasem sztuki. Przez lata był także promotorem i zarazem przyjacielem Jacka Malczewskiego, jego opiekunem i mecenasem. Hubal-Dobrzański organizował wystawy malarstwa Malczewskiego, starał się znaleźć kupców na jego obrazy oraz sam często do nich pozował. Hubal-Dobrzański, obok ojca artysty i Adolfa Dygasińskiego, miał największy wpływ na losy artystyczne Malczewskiego. Dobrzański został uwieczniony przez artystę na swoich obrazach, w tym na znanym, podwójnym portrecie zatytułowanym Piotr Hubal Dobrzański ze studentem filozofii (Alegoria doświadczenia i młodości), z 1911 roku. Jego portret namalował także w 1915 roku inny krakowski malarz, Kasper Pochwalski. Piotr Hubal-Dobrzański zmarł w Garnie pod Radomiem, jak się wydaje, w zapomnieniu i niedocenieniu przez znanych mu artystów.

Piotr Hubal-Dobrzański pochodził z bardzo patriotycznej, doświadczonej przez historię rodziny, lecz osobiście nigdy nie przebywał na Syberii. Jednak jego ojciec, Łukasz Dobrzański był pułkownikiem artylerii, żołnierzem napoleońskim, odznaczonym przez księcia Józefa Poniatowskiego Złotym Krzyżem Virtuti Militari za bitwę pod Lipskiem, uczestniczył także w powstaniu listopadowym w 1830 roku. W 1863 r, po wybuchu Powstania Styczniowego do walki z rosyjskim zaborcą stanęli Roman i Michał, dwaj bracia Piotra Hubala-Dobrzańskiego. Obydwaj także ponieśli śmierć podczas powstania. 

W 1921 roku, do MEK trafiła podarowana przez niego rzeźba-model kajaka. Obiekt wykonany w kle morsa o nieustalonej bliżej proweniencji, jest jedynym syberyjskim przedmiotem przekazanym do zbiorów przez Hubala-Dobrzańskiego.