Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Maksymilian Oborski

1809–1878
T T
Maksymilian Oborski (1809–1878), malarz, rysownik, brał udział w powstaniu listopadowym 1830 roku. Przyjaciel Piotra Michałowskiego, z którym połączyła go wspólna pasja do malowania koni. Aresztowany podczas Powstania Styczniowego 1863 r., skazany na katorgę, w latach 1866–67 przebywał w Usolu, Irkucku i Solikamsku, skąd pochodzi wiele jego rysunków przedstawiających m. in. pejzaże syberyjskie, widoki Usola, konie, zaprzęgi końskie, trójki.

W zbiorach MEK znajduje się pudełko z kory brzozowej pozyskane przez Maksymilian Oborskiego. Pierwotnie, od 1884 roku, obiekt znajdował się w zbiorach Muzeum Techniczno-Przemysłowego.  

Bibliografia

http://www.galeriamokra.pl/obraz.php?id=505; http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU223