Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Ludwik Jenike

1818–1903
T T
Ludwik Jenike (1818–02.05.1903), wybitny polski publicysta pochodzący z niemieckiej rodziny osiadłej w początkach XIX wieku w Warszawie. Tłumacz literatury niemieckiej (m.in. Goethego i Schilllera), encyklopedysta, współzałożyciel i redaktor „Tygodnika Ilustrowanego” (debiutowali w nim m. in. H. Sienkiewicz i E. Orzeszkowa). Wieloletni prezes kolegium ewangelickiego przy ewangelicko-augsburskiej parafii św. Trójcy w Warszawie, autor Kroniki zboru ewangelicko-augsburskiego w Warszawie (1891). Autor dwutomowych pamiętników, które pod tytułem Ze wspomnień ukazały się drukiem w 1910 roku. Jeden z inicjatorów czynnie wspomagających finansowo budowę pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, wydanie dzieł Jana Kochanowskiego. Zmarł w Warszawie i pochowany został na tamtejszym cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młyńskiej na Woli.

Ludwik Jenike, jak się wydaje, nigdy nie przebywał na Syberii. Posiadał jednak rozległe kontakty w środowisku polskiej inteligencji (literatów, działaczy, publicystów) i być może tą drogą stał się posiadaczem okrycia wierzchniego, tzw. „dacha”, czyli ubioru zesłańca. Obiekt ten Jenike podarował w 1876 roku do zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, skąd po 1911 roku, przekazany został do kolekcji MEK.  

Bibliografia

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ludwik-jenike#text 
http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/ludwik-jenike 
Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989