Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Józef Stoczkiewicz

T T
Józef Stoczkiewicz (?–?), Warszawiak, w 1864 roku, po upadku Powstania Styczniowego więzień Cytadeli Warszawskiej, skazany w tym samym roku na 13 lat zesłania na Syberię, zesłany do Guberni Tobolskiej (przebywał głównie w Tobolsku i na obszarach północnych Guberni Tobolskiej). W 1876 roku powrócił z zesłania do Warszawy. Data śmierci nieznana.

W 1923 roku, za pośrednictwem Jerzego Dobrzyckiego, historyka sztuki związanego z Muzeum Etnograficznym, Józef Stoczkiewicz (lub jego syn, Ludwik Stoczkiewicz (ok. 1880–1944), zginął/zmarł tuż po Powstaniu Warszawskim), podarował do MEK lejce, w formie plecionego paska (taśmy) z włosia i włókna roślinnego.  

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Inwentarz zespołu (zbioru): zbiór z Muzeum Narodowego, www.archivesportaleurope.net
www.1944.pl/ofiary-cywilne/ludwik-stoczkiewicz43720, Archiwalna karta inwentarzowa do obiektu 7678/MEK, Archiwalna księga Inwentarz przedmiotów znajdujących się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie – Rosjanie (w zbiorach archiwalnych MEK)