Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Antonina Biegańska

?–?
T T
Antonina Biegańska (?–?), studiowała w Krakowie, na Wyższych Kursach dla Kobiet (uczestniczka Wyższego Zakładu Naukowego dla Kobiet) przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym Adriana Baranieckiego w Krakowie, w latach 1876/7 i 1877/8. W tym okresie zapisana była na kursy DrzeworytnictwoGospodarstwo domowe i wiejskie (w latach 1876/7), Gospodarstwo domowe kobiece (w latach 1877/8). Antonina Biegańska studiowała na jednym roku z Anielą Radzimińską. Informacje za „Ogólnym spisem uczennic latami”.

Antonina Biegańska podarowała w 1878 roku do zbiorów Muzeum Techniczno-Przemysłowego torebkę z trawy (morskiej?), pochodzącą z Wysp Kurylskich lub Aleuckich?. W latach 60. XX wieku obiekt przekazany został z Muzeum Narodowego w Krakowie do zbiorów MEK.  

Bibliografia

Zapomniane muzeum. Adrian Baraniecki i Muzeum Techniczno-Przemysłowe 1868–1950, katalog wystawy w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 2013, 
Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Wyższego Zakładu Naukowego dla Kobiet przy MTP, Ogólny spis uczennic latami (sygnatura akt: AN: 29/486/1)