Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Irena, Anna Rodzewicz

T T
Irena Anna Rodzewicz (25.09.1870–28.10.1950), urodziła się w Styrbie (na Żmudzi, Litwa), przez 49 lat była zakonnicą w zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. 
W klasztorze od 1899 r., 26 listopada 1900 została przypuszczona do przyjęcia habitu. Po otrzymaniu habitu przyjęła imię zakonne Irena. Dnia 29 września 1903 r. złożyła śluby zakonne. Dnia 15.02.1919 została wybrana na Przełożoną klasztoru i funkcję tę pełniła do 1922 roku, kiedy to wyjechała do Chmielnika w celu prowadzenia tamtejszej szkoły. Następnie przebywała w klasztorze w Lublinie (1929–30) i ponownie w Chmielniku. Dnia 20 sierpnia 1932 r. na Kapitule Generalnej większością głosów została obraną Matka Irena Rodzewicz na generalną Przełożoną wszystkich domów. Urząd ten pełniła do 1936 r. Od lipca 1948 r. przebywała w domu nowicjatu w Krakowie, przy ul. Szpitalnej 12, gdzie też w dwa lata później zmarła w wieku 80 lat. Pochowana została w grobowcu zgromadzenia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Siostra Irena Anna Rodzewicz przekazała do zbiorów MEK w roku 1918 i 1920, 3 naczynia – pojemniki wykonane z kory brzozowej. W dokumentacji muzealnej zniekształcona została pisownia jej nazwiska, stąd też podarowane przez nią obiekty zapisane zostały jako dar Anny Ireny Radziewicz.  

Bibliografia

https://kanoniczki.pl/historia-zgromadzenia/, 
Księga Wpływów Muzealiów do zbiorów Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Pozycja 1521: Anna Irena Radzewicz. Archiwum Państwowe w Krakowie, informacje pozyskane od s. Immaculata Kraska, sekretarki generalnej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.