Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Aniela Radzimińska

?–?
T T
Aniela Radzimińska (?–?), studiowała w latach 1877/78 na Wyższych Kursach dla Kobiet (uczestniczka Wyższego Zakładu Naukowego dla Kobiet) przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym Adriana Baranieckiego w Krakowie. Zapisana była na jednym roku z Antoniną Biegańską, także darczyńcą obiektu do zbiorów MTP (obecnie w zbiorach MEK). 

Aniela Radzimińska przekazała w 1880 do zbiorów MTP instrument muzyczny – róg wykonany z rogu, 1/2 poroża suhaka stepowego (Saiga tatarica), zwanego również suhakiem. Ten ssak kopytny (zaliczany do antylop), zamieszkiwał dawniej rozległe tereny stepowe od Rosji aż do Mongolii i Chin. Obecnie gatunek ginący.

Instrument muzyczny – róg jest obiektem unikatowym, może pochodzić z pogranicza południowych krańców Syberii (m. in. Sajanów) i strefy stepów środkowoazjatyckich. Do zbiorów MEK trafił w 1960 roku jako przekaz z Muzeum Narodowego, dokąd trafił zapewne po likwidacji MTP w 1950 roku.  

Bibliografia

Zapomniane muzeum. Adrian Baraniecki i Muzeum Techniczno-Przemysłowe 1868–1950, katalog wystawy w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 2013, Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Wyższego Zakładu Naukowego dla Kobiet przy MTP, (sygnatura akt AN: 29/486/1).