T T

Rezerwacja krok po kroku

Treść

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą warsztatów i gier muzealnych dla szkół i przedszkoli w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Zajęcia prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy zajęć ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia chęci rezerwacji zajęć należy dokonać telefonicznie pod numerem 883 751 003 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00).

WYBIERZ WARSZTATY Z OFERTY

SKOMPLETUJ POTRZEBNE DANE

 • rodzaj i temat zajęć (np. warsztaty online, temat „W dawnej szkole“)
 • preferowany termin zajęć
 • liczba i wiek uczestników oraz liczba opiekunów
 • informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestników
 • inne ważne informacje umożliwiające dostosowanie zajęć do potrzeb grupy
 • dane kontaktowe (nazwa placówki, imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail Zamawiającego)
 • dane potrzebne do wystawienie faktury

TERMINY

Warsztaty dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli prowadzimy od wtorku do piątku, w godzinach 9.00-15.30 (ostatnie wejście o 14.00). Inne terminy oraz godziny dostępne po indywidualnych ustaleniach.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia dla przedszkoli:

 • warsztaty muzealne dla dzieci od 3 do 4 roku życia trwają 60 minut;
 • warsztaty muzealne dla dzieci powyżej 4 roku życia trwają 90 minut.

Zajęcia dla szkół podstawowych:

 • warsztaty i gry muzealne dla szkół podstawowych trwają 90 minut;
 • warsztaty online dla szkół podstawowych trwają 45 minut. Opiekun zobowiązany jest do połączenia się z edukatorem za pośrednictwem platformy Zoom najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztaty nie mogą się rozpocząć bez opiekuna.

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych:

 • warsztaty muzealne dla szkół ponadpodstawowych trwają 120 minut;
 • gra miejska dla szkół ponadpodstawowych trwa minimum 120 minut (optymalny sugerowany czas gry to 180 minut).

LICZBA UCZESTNIKÓW

Warsztaty i gry muzealne prowadzimy dla grup liczących do 27 osób. Większym grupom proponujemy podział na dwie grupy zajęciowe.

Warsztaty online i gry miejskie prowadzimy dla grup liczących do 36 osób.

CENA

Na cenę zajęć składają się dwie części:

1. opłata za zajęcia w wysokości 150 zł od grupy – płatna przed zajęciami, na etapie rezerwacji terminu, przelewem na konto Muzeum;

2. opłata za wstęp dla każdego uczestnika w wysokości 10 zł od osoby – płatna w dniu zajęć, gotówką lub kartą w kasie Muzeum (lub przelewem na konto w przypadku warsztatów online), po uwzględnieniu indywidualnych uprawnień do zniżki (50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ lub Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, 90% dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku).

Opiekunowie grupy towarzyszą uczestnikom zajęć bezpłatnie.

ETAPY REZERWACJI

Zgłoszenia chęci rezerwacji zajęć należy dokonać telefonicznie pod numerem 883 751 003 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00).

Po telefonicznym ustaleniu daty, godziny, rodzaju i tematu zajęć, na podany przez Zamawiającego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji zajęć, linkiem do formularza rezerwacji oraz danymi do płatności za zajęcia.

Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia formularza i dokonania płatności w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania ww. wiadomości. Poprawne wypełnienie formularza i dokonanie płatności stanowi zakończenie procesu rezerwacji.

Szczegółowe zasady rezerwacji zajęć określa „Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MEK kierowanych do grup zorganizowanych” dostępny pod adresem: www.etnomuzeum.eu/regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-kulturalnych-organizowanych-przez-mek.