T T

Rezerwacja krok po kroku

Treść


Warsztaty dla grup zorganizowanych prowadzimy od poniedziałku do piątku, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, dokładne terminy ustalane są indywidualnie.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Tematyka warsztatów odpowiada założeniom podstawy programowej, a także poszerza zawarte w niej treści o nowe wątki.

WYBIERZ WARSZTATY Z OFERTY

SKOMPLETUJ POTRZEBNE DO REZERWACJI DANE
  • termin zajęć (preferowany)
  • rodzaj i temat zajęć (np. warsztaty online, temat: „W dawnej szkole“)
  • liczba i wiek uczestników oraz liczba opiekunów
  • dane kontaktowe: adres szkoły/placówki, nr telefonu i adres mailowy opiekuna grupy oraz dane potrzebne do wystawienie faktury
  • inne ważne informacje, które pozwolą nam ewentualnie dostosować ofertę do potrzeb grupy
TERMINY
Warsztaty dla grup zorganizowanych prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.30 (ostatnie wejście o 14.00). Inne terminy oraz godziny dostępne po indywidualnych ustaleniach.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 
Grupy przedszkolne: 
Dla przedszkolaków w wieku od 3 do 4 lat warsztaty trwają 60 minut, dla pozostałych grup 90 minut. Prowadzący czeka na spóźnioną grupę 15 minut.
Grupy szkolne:
Warsztaty stacjonarne: Warsztaty dla szkół podstawowych trwają 90 minut. Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych - 120 minut. Prowadzący czeka na spóźnioną grupę 15 minut. 
Warsztaty online:
 Warsztaty dla szkół podstawowych trwają 45 minut. Opiekun zobowiązany jest do połączenia się z edukatorem za pośrednictwem platformy Zoom przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztaty nie mogą się rozpocząć bez opiekuna.

LICZBA UCZESTNIKÓW
Warsztaty stacjonarne: 
Warsztaty prowadzimy dla grup nie większych niż 25 osób. Większym grupom proponujemy podzielenie uczestników na dwa zespoły (bez dodatkowych opłat). W tym wypadku prosimy o wybranie dwóch tematów z listy warsztatów dostępnych na stronie.
Warsztaty online: 
Cała klasa. Przy rezerwacji prosimy o podanie liczby uczestników.

CENY
Koszt warsztatów wynosi 12 zł od dziecka dla grup powyżej 10 osób. Grupy do 10 osób są zobowiązane do zakupu 10 biletów. Gra "Kazimierz od podszewki. Po-łączenia" - cena 15 zł od uczestnika.

ZNIŻKI
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.
Każdy uczestnik grupy zorganizowanej posiadający KDR, KKR 3+ lub KKR N zapłaci 50% mniej za udział w zwiedzaniu i zajęciach edukacyjnych.


OPIEKUNOWIE GRUP
Opiekunowie są zwolnieni z opłat za udział w warsztatach. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Prosimy o czuwanie nad zachowaniem grupy i współpracę z osobą prowadzącą.

DOSTĘPNOŚĆ
MEK zobowiązuje się do do merytorycznego przygotowania zajęć, opracowania materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom, a także do dostosowania scenariusza do wieku i percepcji uczestników (w tym dostosowania scenariuszy warsztatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez zamawiającego).

REJESTRACJA WIDEO/FOTOGRAFOWANIE 
Niedozwolone jest nagrywanie warsztatów w formie audio bądź wideo oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu (w przypadku warsztatów online), bez wyraźnej zgody prowadzącego warsztaty.

INNE WAŻNE INFORMACJE
  • Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
  • Podczas rezerwacji prosimy o podanie wieku i szacowanej liczby uczestników.
  • W przypadku warsztatów online dokonanie płatności jest potwierdzeniem udziału w zajęciach oraz akceptacji regulaminu warsztatów online.
  • Rezygnacja z zajęć jest możliwa najpóźniej 3 dni przed ich ustaloną datą. Po tym terminie zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty minimalnej za zajęcia.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu opiekuna grupy, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

INFORMACJE I REZERWACJE
Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy warsztatów ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc. z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00, pod numerem telefonu 883 751 003.