T T

Rezerwacja krok po kroku

Treść

Warsztaty muzealne dla szkół prowadzimy od poniedziałku do piątku, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, dokładne terminy ustalane są indywidualnie.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Tematyka warsztatów odpowiada założeniom podstawy programowej, a także poszerza zawarte w niej treści o nowe wątki.

Informacje i rezerwacje:
Anna Sereda, tel. 12 430 60 23, pn.–pt. w godz. 9.00–16.00

Wybierz warsztaty z oferty:


SKOMPLETUJ POTRZEBNE DO REZERWACJI DANE:
  • termin zajęć (preferowany);
  • rodzaj i temat zajęć (np. lekcja online, temat: „W dawnej szkole“);
  • ilość i wiek uczestników oraz ilość opiekunów;
  • dane kontaktowe: adres szkoły/placówki, nr telefonu i adres opiekuna grupy oraz dane potrzebne do wystawienie faktury;
  • inne ważne informacje (które pozwolą nam ewentualnie dostosować ofertę do potrzeb grupy.
Terminy: Warsztaty i lekcje dla grup prowadzimy od poniedziałku do piątku, dokładne terminy ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc.

Czas trwania zajęć: Warsztaty online dla szkół podstawowych trwają 45 minut. Opiekun zobowiązany jest do połączenia się z edukatorem za pośrednictwem platformy Zoom przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztaty nie mogą się rozpocząć bez Opiekuna.

Ilość uczestników: Cała klasa (max. 30 osób). Przy rezerwacji prosimy o podanie ilości uczestników.

Ceny: Zajęcia online: 8 zł/dziecko. Opiekunowie są zwolnieni z opłat za wejście na warsztat.

Płatności: W związku ze szczególną sytuacją pandemiczną  prosimy o płatności przelewem. Po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego zostanie do Państwa wysłany e-mail z informacjami dotyczącymi płatności za zajęcia.

Zniżki: Honorujemy Kartę Dużej Rodziny oraz Krakowską Kartę Rodzinną 3+. Każdy uczestnik grupy zorganizowanej posiadający KDR i KKR 3+ zapłaci 50% mniej za udział w zwiedzaniu i zajęciach edukacyjnych.

Inne ważne informacje:

Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.

Warsztaty każdorazowo dostosowywane są do konkretnej grupy, dlatego podczas rezerwacji prosimy o podanie wieku i szacowanej liczby uczestników.

Dokonanie płatności jest potwierdzeniem udziału w zajęciach oraz akceptacji regulaminu rezerwacji zajęć.

Rezygnacja z zajęć jest możliwa najpóźniej 3 dni przed ich ustaloną datą. Po tym terminie zamawiający ponosi połowę kosztów zajęć.

Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu opiekuna grupy, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Opiekunowie grup: Opiekunowie są zwolnieni z opłat za wejście na warsztat. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Prosimy o czuwanie nad zachowaniem grupy i współpracę z osobą prowadzącą.

Dostępność: MEK zobowiązuje się do do merytorycznego przygotowania zajęć, opracowania materiałów dydaktycznych udostępnionych Uczestnikom, a także do dostosowania scenariusza do wieku i percepcji uczestników (w tym dostosowania scenariuszy Warsztatów do potrzeb grup z niepełnosprawnościami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego).

Rejestracja wideo / fotografowanie: Niedozwolone jest rejestrowanie w formie audio bądź wideo warsztatów, to znaczy nagrywanie warsztatów oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu, bez wyraźnej zgody Prowadzącego warsztaty.