T T

Regulamin sklepu internetowego

Treść

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa zakres i warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 12/99, numer NIP: 9441503752, REGON: 000277492, zwane dalej "Sprzedawcą".

Administratorem danych osobowych klienta sklepu, przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie, jest Sprzedawca.

 

Definicja określeń używanych w Regulaminie:
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem WWW: http://etnomuzeum.eu 
Sprzedawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46 31-066 Kraków, NIP: 9441503752, REGON: 000277492
Kupujący: osoba zarejestrowana i zalogowana w sklepie internetowym, która zaakceptowała niniejszy regulamin Sklepu i realizuje zakup w Sklepie.
Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku wraz z danymi dostawy i płatności.
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

§ 1. Informacje podstawowe

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta Zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia zmian w dowolnym momencie.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji.
3. Zamówienia można składać:

a) Poprzez Sklep Internetowy: http://etnomuzeum.eu 
b) Drogą e-mailową ma adres: sekretariat@etnomuzeum.eu

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Przedpłata na konto - klient płaci za produkty przed ich wysłaniem, przelewem bankowym na poniższe konto: 20 1240 4722 1111 0000 4857 1971 Bank Pekao SA
b) Płatność gotówką: za pobraniem
c) Płatność gotówką: przy odbiorze zamówionego towaru w siedzibie Muzeum
d) Płatność internetowa w systemie PayU.

5. Przy zamówieniu należy podać dane teleadresowe, dane do faktury (jeśli faktura ma być wystawiona) i dane do wysyłki (jeśli są inne niż dane teleadresowe).
6. Przelew powinien zawierać tytuł zakupionego towaru jeśli zamówienie jest złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numer zamówienia, jeśli zamówienie jest złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Jeśli formą płatności za zamówienie jest przelew (przedpłata na wskazane konto Sklepu) wysyłka jest realizowana przez Sklep po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym lub otrzymaniu informacji z systemu płatności elektronicznej PayU.
8. W celu złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się ze Sklepem mailowo pod adresem: sekretariat@etnomuzeum.eu lub telefonicznie pod numerem: 12 430 60 23 w.10.
9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 2. Ochrona danych osobowych


1. Zakup produktów za pośrednictwem Sklepu jest możliwy po podaniu w formularzu danych osobowych Kupującego. Zatwierdzenie formularza (przycisk „Zamów”) oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych, prowadzonym przez Sprzedawcę, danych osobowych Kupującego w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz prawo anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o przyczynach anulowania zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
4. Kupującemu przysługuje prawo do uaktualnienia danych, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

 

§ 3. Zakupy


1. Zakupu można dokonać wypełniając w Sklepie formularz zawierający dane Kupującego lub wysyłając zamówienie na adres: sekretariat@etnomuzeum.eu  
2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych Kupującego.
3. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Kupującego, powinien on poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

 

§ 4. Dostawy


1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Kupujący może odebrać zakupiony towar w siedzibie Muzeum przy pl. Wolnica 1
Obiór osobisty jest możliwy w budynku przy pl. Wolnica 1
- od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.30
Prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą Sklepu:
e-mail: sekretariat@etnomuzeum.eu  
tel. 12 430 60 23
3. Koszt dostawy jest naliczany zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej, proporcjonalnie do wagi przesyłki i jest doliczany do zamówienia na etapie jego składania przez Formularz w sklepie internetowym, lub podawany przez Sprzedawcę przy zamówieniach składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przy zamówieniach od 200 zł. koszt przesyłki: 0 zł.
Odbiór osobisty: 0 zł.
4. Zamówione towary wysyłamy w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum.
Orientacyjny czas dostawy na terenie Polski wynosi 3 dni robocze.
5. Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Kupującego:

a) przedpłata na konto - przelewem bankowym przed wysyłką towaru
b) gotówką przy odbiorze wysyłki za pobraniem
c) gotówką przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy
d) za pośrednictwem systemu PayU

 

§ 5. Odstąpienie od umowy i zwrot


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy be z podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym towarem.
2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres:

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Sklep internetowy www.etnomuzeum.eu
ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

4. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (formularz poniżej). 
5. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z towarem w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o fakcie odstąpienia od umowy (tj. otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu sposobów płatności wskazanych w Formularzu odstąpienia od umowy. 

 

§ 6. Kontakt ze Sklepem


1. Obsługa klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Obsługa sklepu jest dostępna pod numerami telefonu 12 430 60 23 w. 10. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego obsługującego połączenie telefoniczne nawiązywane przez Kupującego.
3. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@etnomuzeum.eu

 

§ 7. Reklamacje


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności towaru z umową w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
3. W przypadku zgłoszenia Reklamacji Konsument powinien odesłać towar do Sklepu na adres:

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Sklep internetowy www.etnomuzeum.eu
ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym (formularz poniżej). 
4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi.
6. Kupujący traci uprawnienia do przywrócenie towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 

§ 8. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.