T T

Rada Muzeum

Treść

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie na lata 2021 – 2025:
  1. Agata Wąsowska-Pawlik – p.o. przewodniczącej Rady Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, przedstawicielka dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, historyk sztuki,
  2. Iwona Gibas – przedstawicielka Województwa Małopolskiego, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego,
  3. Robert Piaskowski – przedstawiciel Miasta Kraków, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
  4. Mariusz Zieliński – przedstawiciel Powiatu Krakowskiego, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym Gminy Zielonki,
  5. Radosław Włoszek – przedstawiciel Rady Muzeum, prezes Zarządu Kraków Airport 
  6. dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel - przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierowniczka Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  7. dr Robert Ślusarek - przedstawiciel Województwa Małopolskiego, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu