T T

Rada Muzeum

Treść

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 760/21 z dnia 10 czerwca 2021 r., powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie na lata 2021 – 2025:
  1. dr Ewa Klekot – przewodnicząca Rady Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, przedstawicielka Międzynarodowego Centrum Kultury, adiunkt w Instytucie Projektowania na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor nauk o sztuce, etnograf i archeolog,
  2. Iwona Gibas – przedstawicielka Województwa Małopolskiego, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego,
  3. Robert Piaskowski – przedstawiciel Miasta Kraków, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
  4. Mariusz Zieliński – przedstawiciel Powiatu Krakowskiego, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym Gminy Zielonki,
  5. Agata Wąsowska-Pawlik – przedstawicielka dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, historyk sztuki,
  6. ………………… – przedstawiciel Rady Muzeum.
Szósta osoba – przedstawiciel Rady, zostanie przedstawiona po decyzji Zarządu.