T T
zdjęcie wykonane podczas projektu

Podaj Dalej

„Podaj Dalej” to wspólny projekt edukacyjny Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Polskiej Akcji Humanitarnej. Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które chcą mieć wpływ na życie własnych społeczności i nie chcą przechodzić obojętnie wobec problemów ludzi – zarówno najbliższych sąsiadów, jak i mieszkańców odległych zakątków świata. Każda z edycji tworzona była wokół jednego wątku. W lipcu 2017 dobiegła końca druga edycja projektu, której hasłem wywoławczym i tematem przewodnim była WODA. Pierwsza edycja odbyła się w rok wcześniej (październik 2015 – sierpień 2016) i dotyczyła ŻYWNOŚCI.

Celem „Podaj Dalej” jest zwrócenie uwagi na zależności globalne w dziedzinie m.in. gospodarki, ekonomii i kultury oraz na naszą rolę – jako jednostek - w tym złożonym świecie. Chcemy promować odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, krytyczne myślenie oraz gotowość do ciągłego uczenia się.

Do współpracy przy projekcie, poza edukatorami MEK i PAH, zaprosiliśmy specjalistów, na co dzień działających w ramach Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, pracowników Wodociągów Krakowskich, hydrologów, antropologów kulturowych, aktywistów i artystów.

Wychodząc z założenia, że najskuteczniejszą metodą edukacyjną jest uczenie się w działaniu – a więc praktyka, każda z edycji „Podaj Dalej” zakładała organizację przedsięwzięcia edukacyjnego. Organizacją zajmowali się uczestnicy i uczestniczki projektu. Pomagali im trenerzy i pracownicy PAH, MEK oraz zaproszeni goście, którzy w ramach spotkań „Podaj Dalej” dzielili się z uczestnikami i uczestniczkami wiedzą i doświadczeniem na temat metod pozyskiwania funduszy, budowania zespołu projektowego, planowania harmonogramu oraz prowadzenia działań promocyjno - marketingowych.
 
Udział w projekcie był bezpłatny.


FB projektu: https://www.facebook.com/Podaj-dalej-1874736899432299/
  PIERWSZA EDYCJA PROJEKTU - październik 2015 - sierpień 2016

Hasłem przewodnim pierwszej edycji była „Żywność”. Od października do czerwca 2016 uczestnicy wzięli udział w warsztatach i spotkaniach na temat prawa i dostępu do żywności, globalnych oraz lokalnych uwarunkowań jej produkcji, wielokulturowości, sprawiedliwego handlu, socjologii i antropologii jedzenia. Do współpracy przy projekcie, poza edukatorami MEK i PAH, zaprosiliśmy specjalistów, na co dzień działających w ramach Koalicji Sprawiedliwego Handlu, Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, Krakowskiej Kooperatywy Spożywczej, Instytutu Socjologii oraz znawców kuchni, aktywistów i artystów. 

Finał projektu odbył w poniedziałek 22 sierpnia na Placu Szczepańskim. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w artystycznym happeningu "Wyobraźnia nie wystarczy", podczas którego w symboliczny sposób przedstawili problem głodu i niedożywienia na świecie. Na miejscu można było porozmawiać z pracownikami i wolontariuszami PAH oraz dowiedzieć się jak w konkretny sposób każdy z nas może zaangażować się w rozwiązanie tego globalnego problemu.

 


 

Koordynatorzy:


Informacje: blaszczynska@etnomuzeum.eu lub tel.: 12 430 18 27, od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00.