T T

Projekty edukacyjne

Etnografia wnika i opisuje, „daje poznać”, jak mawiał Seweryn Udziela, jaki jest stan świata wokół nas. Tym samym etnografia rodzi pogłębioną świadomość, a ta z kolei rodzi impuls do działania.

Budując długofalowe projekty edukacyjne, Muzeum chce odpowiedzieć na potrzebę pogłębiania wiedzy o świecie, w jakim żyjemy, oraz podjąć współczesne wyzwania, tworząc pola aktywności, na których chętnie współdziała z partnerami z różnych dziedzin.

Wierzymy, że etnografia zaangażowana potrafi znaleźć twórcze rozwiązania. Pobudza wyobraźnię. Sprawia, że pojawia się nowa myśl. Skłania do postawienia nowego kroku.

Archiwum

zdjęcie wykonane podczas projektu

Podaj Dalej

Wspólny projekt edukacyjny Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Polskiej Akcji Humanitarnej.  Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które chcą mieć wpływ na życie własnych społeczności i nie chcą przechodzić obojętnie wobec problemów ludzi – zarówno najbliższych sąsiadów, jak i mieszkańców odległych zakątków świata.

zdjęcie publikacji

Etnografia: teren działania

Program skierowany do uczniów klas 1-3 stanowiący uzupełnienie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i oparty na metodach wykorzystywanych w prowadzeniu projektów badawczych. Na bazie doświadczeń warsztatowych powstał zeszyt ćwiczeń do pracy z uczniami, pt. "Zeszyt – teren działania". Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z "Zeszytu" pobierając go z naszej strony.

zdjęcie wykonane podczas projektu

Alfabet

Projekt powstał z myślą o uczniach przygotowujących się do matury ustnej z języka polskiego i pracujących z nimi nauczycielach. Jego celem było stworzenie narzędzi wzbogacających metody edukacji polonistycznej o techniki artystyczne oraz zachęcających młodzież do uczestnictwa w sztuce rozumianej jako medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji.

zdjęcie wystawy w Kenii

Co nowego pod słońcem

Cykl działań stworzonych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie wspólnie z Fundacją RazemPamoja, prowadzonych równolegle z grupami gimnazjalistów w Kenii w Mathare slums w Nairobi i w Polsce w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Program promuje model edukacji oparty na założeniu, że wartościową wiedzę o świecie zdobywa się przede wszystkim poprzez własne, praktyczne doświadczenia.