T T
zdjęcie wykonane podczas projektu

Alfabet

Projekt powstał z myślą o uczniach przygotowujących się do matury ustnej z języka polskiego i pracujących z nimi nauczycielach. Jego celem było stworzenie narzędzi wzbogacających metody edukacji polonistycznej o techniki artystyczne oraz zachęcających młodzież do uczestnictwa w sztuce rozumianej jako medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji.

 

Efekt – zestaw dziesięciu propozycji dydaktycznych oraz pięciu filmów instruktażowych dla nauczycieli – wypracowany został czasie spotkań z młodzieżą z piętnastu klas małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do poprowadzenia warsztatów zostali zaproszeni uznani artyści z kręgu sztuk wizualnych. Pod ich okiem, na przykładzie dzieł z kolekcji sztuki nieprofesjonalnej MEK, uczestnicy warsztatów doskonalili swój warsztat interpretacyjny, ćwiczyli umiejętność wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedzi. Podejmowali także własne próby twórcze ukierunkowane na reinterpretację problemów poruszanych przez omawiane teksty kultury. W zależności od tematu malowali obrazy techniką akrylową i olejną, rzeźbili w glinie, tworzyli kolaże, szkice lub instalacje przestrzenne.


Owocem doświadczeń uczestników projektu jest pakiet materiałów dla nauczycieli. Składa się on z dziesięciu kart – propozycji dydaktycznych i pięciu filmów instruktażowych dostosowanych do wytycznych podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego oraz warunków pracy w szkole. Dzieła z kolekcji sztuki nieprofesjonalnej MEK zostały w nich przedstawione w kontekście kanonicznych tekstów polskiej literatury oraz zasobów kultury światowej. Dzięki zastosowaniu wolnej licencji ze wszystkich materiałów można korzystać nieodpłatnie. Zapraszamy do pobierania, używania, rozpowszechniania oraz dostosowywania ich do własnych pomysłów i potrzeb!

Sposobom wykorzystania wyżej opisanych filmów i materiałów – ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do matury ustnej z języka polskiego – poświęcone zostały trzy szkolenia dla nauczycieli. Zostały przygotowane i poprowadzone we współpracy z partnerem projektu – Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Składały się one z części wykładowej oraz warsztatowej, w czasie której nauczyciele mogli przetestować proponowane im metody i ćwiczenia w przestrzeni wystawy sztuki nieprofesjonalnej z kolekcji MEK.
 

 


 

Koordynator projektu: Urszula Sobczyk

Prowadzący warsztaty dla uczniów: Marek Chlanda, Marta Deskur, Agnieszka Lisowska, Cecylia Malik, Agnieszka Marczak, Urszula Sobczyk
Prowadzący szkolenia dla nauczycieli: Maryna Jasińska, dr Monika Nęcka, prof. Anna Pilich, dr Marta Rusek, Joanna Słowińska
Oprawa graficzna: Wojciech Kwiecień-Janikowski
Promocja: Natalia Ciemborowicz-Luber

Zdjęcia: Marcin Wąsik

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

patroni i partnerzy