T T

Życzenia

Sto lat!

Zdrowia!

Oby ci się rodziła kapusta i groch!

A niech cię gęś…

Czy te słowa jeszcze coś znaczą? Jakie scenariusze im towarzyszą?

Zaintrygowani współczesnymi wcieleniami dawnych zwyczajów rozpoczęliśmy projekt „Życzenia”. Bierzemy pod lupę formuły i konteksty składania życzeń, by odsłonić kryjącą się za nimi tkankę kultury. Zaplanowaliśmy: badania, publikacje dla dorosłych i dzieci oraz działania warsztatowe. Teren – Małopolska.

Sposoby składania sobie życzeń to ważna praktyka społeczno-kulturowa. To zarówno zapisywane czy wygłaszane teksty, jak również gesty im towarzyszące (w tym formy teatralno-obrzędowe, np. kolędnicze), rekwizyty (pisanki, opłatki, szopki itp.), umiejętności (np. retoryczne), symbole i idee w nich zawarte (np. motywy wegetacyjne, związane z płodnością w tradycyjnych życzeniach bożonarodzeniowych i noworocznych). To nasze dziedzictwo, zachowane w pamięci  i we współczesnych praktykach. A także w etnograficznych zbiorach, w tym w unikatowej kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Projekt obejmie kilkuetapowe badania, w tym kwerendy w instytucjach muzealnych i naukowych, a przede wszystkim wywiady terenowe i obserwacje uczestniczące w różnych grupach społecznych, religijnych i wiekowych. Przygotowujemy też innowacyjne działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców. Efekty wszystkich działań zbiorą i podsumują trzy publikacje: naukowa (w wersji elektronicznej), książka popularno-naukowa pt. „Życzenia” oraz książeczka dla dzieci. Powstanie również kolekcja projektu, która włączona zostanie do zbiorów MEK.

I nie są to tylko nasze pobożne życzenia…


- Zespół projektu

Karolina Pachla-Wojciechowska - kierowniczka zespołu badawczego
e-mail: pachla.wojciechowska@etnomuzeum.eu

Olga Błaszczyńska - badaczka
e-mail: blaszczynska@etnomuzeum.eu

Dorota Majkowska-Szajer - badaczka
e-mail: majkowska.szajer@etnomuzeum.eu

Agnieszka Marczak - badaczka
e-mail: marczak@etnomuzeum.eu

Małgorzata Roeske - badaczka
e-mail: roeske@etnomuzeum.eu

Katarzyna Słaby - badaczka
e-mail: slaby@etnomuzeum.eu

Anna Grajewska - działania edukacyjne
e-mail: grajewska@etnomuzeum.eu


- Kontakt

Anna Bujnowska -koordynatorka projektu, wydawnictwa
tel: 12 430 55 63 wew. 244
e-mail: bujnowska@etnomuzeum.eu


Projekt „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”, realizowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.GALERIA WYDARZEŃ:

Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Przestrzeń Życzliwości na ul. Mostowej
Wytwórnia życzeń - Kultura Głuchych. Spotkanie z Edytą Kozub
Wytwórnia życzeń - Kultura Głuchych. Spotkanie z Edytą Kozub
Warsztaty rodzinne "Etnokalendarz"
Warsztaty rodzinne "Etnokalendarz"
Warsztaty rodzinne "Etnokalendarz"
Warsztaty rodzinne "Etnokalendarz"
Wytwórnia życzeń - "Kwiaty - spacer warsztatowy"
Wytwórnia życzeń - "Kwiaty - spacer warsztatowy"
Wytwórnia życzeń - "Kwiaty - spacer warsztatowy"
Wytwórnia życzeń - "Kwiaty - spacer warsztatowy"
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - warsztaty tworzenia Żadanic
Wytwórnia życzeń - spotkanie z Pasterzami z Koźlicy
Wytwórnia życzeń - spotkanie z Pasterzami z Koźlicy
Wytwórnia życzeń - spotkanie z Pasterzami z Koźlicy
Wytwórnia życzeń - rodzinna pracownia stolarska
Wytwórnia życzeń - rodzinna pracownia stolarska
Wytwórnia życzeń - rodzinna pracownia stolarska
Wytwórnia życzeń - rodzinna pracownia stolarska
Wytwórnia życzeń - rodzinna pracownia stolarska
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Teatrzyk "Cejco z życzeniami"
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem