T T

Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych

W 2011 roku, w stulecie istnienia Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem było stworzenie Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych. Portal www.drzeworyty.eu dokumentuje i udostępnia wiedzę o polskim drzeworytnictwie ludowym. Dla profesjonalistów jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń. Dla innych odbiorców tworzy przestrzeń edukacji i zabawy oraz pole twórczej inwencji. Jesteśmy bowiem przekonani, że drzeworyty ludowe stanowiąc wybitne, choć wciąż mało znane świadectwo kultury, posiadają moc inspirującą wrażliwość współczesnego człowieka. 

 

Przejdź do Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych: 

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę uzupełniania i upowszechniania pogłębionej wiedzy o obiektach rozproszonych i dotąd mało poznanych. Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonym badaniom odkryte zostaną kolejne, nieznane dotąd zabytki. Nowe narzędzie ułatwi współpracę między instytucjami i osobami zajmującymi się dokumentacją, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy przekonani, że pierwszy portal poświęcony polskiemu drzeworytnictwu ludowemu, wyposażony w dwujęzyczny interfejs, pozwoli włączyć dane o polskich drzeworytach do szerokiego obiegu kultury.

Zapraszamy do skorzystania z bazy danych, która zapewnia dostęp do informacji o polskich drzeworytach ludowych, przechowywanych w zbiorach publicznych, kościelnych i prywatnych. Oprócz danych dotyczących poszczególnych obiektów użytkownik znajdzie w niej bogaty materiał ilustracyjny. Interaktywna mapa pozwoli mu na uchwycenie skali i zasięgu zjawiska. 

WMDL prezentuje wirtualne wystawy (e-wystawy: o kolekcji płazowskiej z warsztatu Kostryckich, o Jędrzeju Wawrze, snycerzu i drzeworytniku oraz "Komu lilię, komu miecz", która przybliża atrybuty świętych) i zaprasza użytkowników do samodzielnego tworzenia własnych galerii. Tworzy obszary działań artystycznych odwołujących się do technik drzeworytniczych. Udostępnia materiały edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców. 

W pierwszym etapie realizacji projektu, do końca 2011 roku, w bazie danych znalazły się informacje o dwustu trzydziestu odbitkach i klockach drzeworytniczych z kilku kolekcji z terenu Polski południowo-wschodniej. W następnych latach trwania projektu portal zgromadził dane o zbiorach grafiki ludowej w kolejnych muzeach, archiwach i bibliotekach w Polsce. W roku 2013 roku w bazie znalazło się sto czterdzieści jeden grafik z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Do końca 2017 roku w bazie znalazły się informacje o około 1400 drzeworytach ludowych odnalezionych w Polsce, na Ukrainie i na Słowacji.

 

Obecnie badania nad drzeworytami są nadal prowadzone, a baza jest stale uzupełniana i aktualizowana.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Kultura Ludowa w latach 2011 - 2014.