T T
zdjęcie

Photo proxima – fotografia zbliżająca

Dzieje fotografii i etnografii splatają się ze sobą od dziesięcioleci. Jednak u progu rozwoju etnografii fotografia traktowana była jako materiał pomocniczy do interpretacji zjawisk kulturowych. Obecnie, ze względu na liczne zmiany zachodzące w naszej dyscyplinie i dzięki żywemu zainteresowaniu antropologią wizualną, zaczynamy szukać nowych dróg interpretacji fotografii.

„Photo Proxima” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2010–2012 przez  Muzeum Etnograficzne w Krakowie we współpracy z partnerami lokalnymi i zagranicznymi: Instytutem Pamięci o Współczesnym Piśmiennictwie z Francji (IMEC), Fundacją na rzecz Historii Fotografii Fratelli Alinari z Włoch oraz Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wspólnie przyglądaliśmy się roli, jaką fotografia odgrywa dziś w naszym życiu oraz powinnościom, jakie mamy wobec wizualnych świadectw przeszłości. Podjęliśmy temat nowych standardów działania w zakresie kolekcjonowania zdjęć, ich opisu, przechowywania, udostępniania i interpretacji, zwłaszcza w kontekście dokonującego się na naszych oczach postępu technologicznego oraz przemian w dziedzinie antropologii obrazu i filozofii archiwizowania.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
  • sesje szkoleniowe
  • wizyty studyjne
  • kwerendy badawczo-tematyczne i projekt badawczy pt. „Pamiątka rodzinna”
  • książka
  • konferencja upowszechniająca efekty projektu

PROJEKT BADAWCZY „PAMIĄTKA RODZINNA”
Przez ponad rok, Muzeum Etnograficzne w Krakowie realizowało projekt pod tytułem „Pamiątka rodzinna”. Poznawaliśmy rodzinne historie, słuchaliśmy wspomnień, przypatrywaliśmy się, czym dzisiaj jest fotografia. Czy zdjęcia nadal się przechowuje? Czy budują one relacje? Co mówią nam one o czasach, w jakich żyjemy, i w jakich żyli nasi przodkowie? Czym jest pamięć wpisana w obraz?
Spotkania prowadzone były w oparciu o metodę studium przypadku, polegającą na wspólnym wypracowaniu wiedzy opartej na konkretnych doświadczeniach osób, wykonujących i przechowujących rodzinne zdjęcia. Zdarzało się, że wracaliśmy do naszych rozmówców, włączając do rozmowy kolejnych członków rodziny.
Osoby, które podzieliły się z nami swoimi historiami, przekazały nam też wybrane zdjęcia z własnych archiwów – te, o których z jakichś powodów chciały nam opowiedzieć.

Zgromadziliśmy ponad tysiąc fotografii, które staną się częścią kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Muzeum sprawuje także pieczę nad wszystkimi powstałymi w trakcie badań zapisami rozmów. Zebrane materiały i historie były prezentowane na wystawie „Pamiątka rodzinna. Opowieści z domowych archiwów” oraz stały się przyczynkiem do powstania czterech tekstów-interpretacji.

Dorota Majkowska-Szajer, Co mamy do zapamiętania? O sposobach i sensach budowania rodzinnej pamięci 
Ewelina Lasota, Historia fotografii, biografie prywatne 
Anna Niedźwiedź, Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej
Marcin Baran, Świetlana przeszłość

KSIĄŻKA
Książka „Photo Proxima” powstała w wyniku eksperymentu, w oparciu o zasoby archiwalne czterech partnerów projektu. Pierwszy tom to fotograficzna opowieść, którą rozpoczyna siedem sekwencji zdjęć. Każda z nich na swój sposób otwiera cały zbiór – tak, jak każdy z autorów widziałby początek książki. Przewodnikiem jest tu dla czytelników tekst redaktorki książki, Doroty Gruszki, która wyjaśnia metodę pracy nad książką, dobór zdjęć i ich układ. W drugim tomie prezentujemy eseje zaproszonych autorów z Francji, Włoch i Polski. Wszystkie teksty zamieszczono w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i włoskim.
  
„Photo Proxima” otrzymała Wyróżnienie Honorowe w konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2012”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Jest to jeden z najbardziej liczących się konkursów dla wydawców w Polsce.

PARTNERZY
IMEC
www.imec-archives.com 
Gromadzi, zabezpiecza, promuje i upowszechnia zasoby archiwalne i naukowe związane z XX-wiecznym pisarstwem francuskim, edytorstwem i działalnością wydawniczą.

Alinari
www.alinari.com 
Realizuje i wspiera projekty z zakresu historii fotografii i innych sztuk wizualnych. Działalność naukową, edukacyjną i wystawienniczą realizuje w Narodowym Muzeum Fotografii Alinari we Florencji oraz Muzeum Obrazu Alinari w Trieście.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
www.malopolska.pl 
Prowadzi aktywną politykę współpracy z partnerskimi regionami Europy. Promuje innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze. Poszukuje nowatorskich form pielęgnowania i promowania dziedzictwa kulturowego regionu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.