T T
Ilustracja autorstwa Anny Zabdyrskiej w większości wypełniona plamą czarnego koloru. W prawym dolnym rogu twarz człowieka. Całość utrzymana w prostej, czarno-białej formie.

Przemoc

Gdy po opublikowaniu kwestionariusza Nasze życie w czasach zarazy czytałyśmy pierwsze odpowiedzi, miałyśmy bardzo silne poczucie, że dzielenie się doświadczeniem może mieć wymiar wspierający. Nadal tak myślimy. Są jednak sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, ratunek, nie tylko wsparcie. Wśród odpowiedzi na kwestionariusz pojawia się temat przemocy. „Jak się czujesz w domu? – Z racji przemocy domowej niedobrze”. „Czy jest jakiś obraz (dźwięk, sytuacja, fakt), z tego czasu, który szczególnie Cię dotknął lub zapamiętasz? – Zapamiętam przemoc mojego męża”. Piszą także osoby, które martwią się o innych: „Myślę też o osobach, dla których »zostań w domu« brzmi jak groźba. Bo doświadczają w tym »bezpiecznym« domu przemocy i krzywdy”. 

Tematem, który zdominował wszystko i zdaje się być przez to najważniejszy, jest pandemia. Walka z wirusem i przymusowa izolacja nie znaczą jednak, że nie możesz prosić o pomoc (jeśli jesteś w potrzebie), ani że okoliczności zawieszają potrzebę reagowania na czyjąś krzywdę (jeśli jesteś świadkiem). Bądźmy czujni na to, co dookoła nas. Jeśli potrzebna jest interwencja, wezwij pomoc: 112 (ogólny numer alarmowy) 997 (policja) lub przez aplikację Alarm 112 na smartfony. Służby mają obowiązek bezzwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej, stan epidemii tego nie zmienia. 

Całą dobę zadzwonić możesz: 

800-12-00-02 na Niebieską linię  
600-07-07-17 do Centrum Praw Kobiet

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–20.00, możesz zadzwonić do Fundacji Feminoteka, 888-88-33-88 (pomoc@feminoteka.plavonalert.pl).

Uzyskasz tam wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 
116 111Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży (12.00–02.00), wiadomość na www.116111.pl możesz wysłać całą dobę. 

Możliwe jest też wezwanie pomocy przez SMS: 728 112 112 (numer w Małopolsce).  

Nie masz możliwości skorzystania z telefonu? Napisz wiadomość e-mail: 

niebieskalinia@niebieskalinia.info – w celu interwencji, uzyskania pomocy, wsparcia, 
pomoc@cpk.org.pl – w celu uzyskania pomocy, 
porady.prawne@cpk.org.pl – w celu uzyskania porady prawnej, 
porady.psychologiczne@cpk.org.pl – w celu uzyskania porady psychologicznej. 

Aplikacja Alarm 112pozwala wezwać pomoc przez smartfon, gdy nie mamy możliwości zadzwonić. Żeby wykonać zgłoszenie, należy mieć zainstalowaną w smartfonie aplikację i być zalogowanym (do zalogowania potrzebne jest podaniu nr PESEL). Aplikacja dostępna w Google Play i w App Store

Istnieje też aplikacja mobilna Twój parasol dostępna w Google Play i w App Store. Charakteryzuje ją dyskretność. Na pierwszy rzut oka wygląda na aplikację pogodową. Znajdziesz w niej szereg informacji na temat przepisów prawa, procedur i pomocy ofiarom przemocy, a także, co najważniejsze, możesz przez aplikację wezwać pomoc (dzwoniąc lub przesyłając nagranie, zdjęcia, współrzędne GPS).

Inicjatywa na Facebooku: Sklep z naturalnymi kosmetykami ratującymi skórę – pod pozorem zamawiania kosmetyków dajesz sygnał, że potrzebujesz pomocy, a nie możesz zadzwonić na policję.

Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich „osobisty plan awaryjny”. Więcej na: www.rpo.gov.pl.

Wsparcie dla osób g/Głuchych: film PZG o tym, czym jest przemoc.