T T
Czerwona wycinanka na białym tle
Wycinanka

POWERBANK / Wycinamy | Вирізаємо

Treść

11 września o 15.00 zapraszamy na spotkanie i warsztaty ze znawczynią i mistrzynią wycinanki Zinaidą Kosytską. Porozmawiamy o historii ukraińskiej wycinanki, o regionalnych technikach i wzorach. Skupimy się także na terapeutycznych właściwościach wycinanki i poznamy jej moc w działaniu.

Spotkanie będzie dostępne w językach polskim i ukraińskim.
Zinaida Kosytska - doktor nauk, specjalność – teoria i historia sztuki, temat doktoratu „Ewolucja ukraińskiej wycinanki XX – początku XXI stuleci: artystyczne ośrodki, tradycje, innowacje”, pracuje w Instytut Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, na chwilę obecną w związku z wojną w Ukrainie kontynuuje badania wycinanki polskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autorka monografii «Historia ukraińskiej wycinanki», a także wielu naukowych i popularno-naukowych artykułów o historii wycinanki i współczesnej wycinance w wydaniach ukraińskich i zagranicznych, w tym w podręczniku Uniwersytetu Warszawskiego (2018). Autorka trzech oddzielnych rozdziałów w pięciotomowym wydaniu „Historia sztuki stosowanej Ukrainy”. Autorka książki dla dzieci „Niebo i my” (opowieści biblijne; Kijów, 2008).

Pierwsza osobista wystawa wycinanek dr Zinaidy Kosytskiej odbyła się w 1990 roku w Narodowym Muzeum Literatury Ukrainy. Od tegoż roku członkini Krajowego Związku Mistrzów Sztuki Ludowej Ukrainy. Dr Zinaida Kosytska stale uczestniczy w ogólnoukraińskich i międzynarodowych wystawach wycinanki w Ukrainie i za granicą. Ilustrowała 5 wydań autorskimi wycinankami.

Dr Zinaida Kosytska czynnie bierze udział w międzynarodowych i ogólnoukraińskich konferencjach naukowych, okrągłych stołach, sympozjach, gdzie występuję z wykładami o rozwoju wycinanki w Ukrainie. W drodze poszukiwań naukowych regularnie pracuje w różnych archiwach i muzeach Ukrainy, a także muzeach w innych krajach, wśród których Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (2007, 2019).

11 września, godz. 15.00
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Dom Esterki, ul. Krakowska 46

Koszt udziału w warsztatach, związany z kosztami materiałów: 20 zł 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy:>

 

POWERBANK / Вирізаємо

Запрошуємо на зустріч та майстер-клас з дослідницею і майстринею витинанки Зінаїдою Косицькою.

Ми поговоримо про історію української витинанки, про регіональні техніки та візерунки. І також зосередимося на терапевтичних властивостях витинанки та дізнаємось про її силу в дії.

Зустріч буде проведена польською та українською мовами.

Зінаїда Косицька, кандидат мистецтвознавства, спеціальність – теорія та історія мистецтва, тема :«Еволюція української витинанки ХХ – початку ХХІ століття: художні осередки, традиції, новації», співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України; нині, у зв’язку з війною в Україні, продовжує досліджувати польські та українські витинанки у Варшавському університеті.

Авторка монографії «Історія української витинанки», а також багатьох наукових і науково-популярних статей з історії та сьогодення цього мистецтва  в українських і зарубіжних виданнях, зокрема в підручнику Варшавського університету (2018). Авторка трьох окремих розділів про витинанки в п'ятитомному виданні "Історії декоративного мистецтва України" та книжки для дітей «Небо і ми» (біблійні сюжети; Київ, 2008).

Перша персональна виставка творів  Зінаїди Косицької відбулася в 1990 році в Національному музеї літератури України. Від того часу вона є членкинею Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстриня постійно бере участь в українських та міжнародних виставках в Україні й за кордоном. Проілюструвала авторськими витинанками 5 видань  .

Зінаїда Косицька бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах, де читає доповіді й лекції про розвиток мистецтва витинанки в Україні. У плані наукової роботи постійно працює в різних архівах і музеях України, а також інших країн, серед яких: Музей етнографії в Кракові ім. Северина Удзєлі (2007, 2019).


11 вересня о 15.00
Етнографічний музей у Кракові,
Будинок Естерки, вул. Краківська 46

Вартість участі в майстер-класі з урахуванням вартості матеріалів: 20 зл
У зв'язку з обмеженою кількістю місць реєстрація обов'язкова [форма]Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022