T T
Zdjęcie tabletu z wgranym przewodnikiem PJM

Wystawa „POWERBANK / siła kobiet” dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu

Treść

Nasze Muzeum realizuje projekt „Być dla każdego 2022”. Dzięki niemu wystawa czasowa "POWERBANK / siła kobiet" została wyposażona w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Dla osób niepełnosprawnościami wzroku przygotowaliśmy:

1. a
udiodeskrypcję wystawy

Audiodeskrpcję odsłuchać można z urządzeń stacjonarnych umieszczonych w przestrzeni ekspozycyjnych w specjalnie oznakowanych miejscach. 

Audiodeskrypcja jest również dostępna na naszej stronie: https://etnomuzeum.eu/audiodeskrypcja-powerbank-sila-kobiet

2. "Niezbędnik" w formacie dostępnych dla czytników dla osób niewidomych i niedowidzących

"Niezbędnik" poszerza wystawę o sylwetki 36 bohaterek wystawy. Można go pobrać tutaj: Niezbędnik


Dla osób z niepełnosprawnościami słuchu 
przygotowaliśmy p
rzewodnik w PJM na tabletach 

Przewodnik w PJM dostępny jest na tablecie, pobieranym w kasie. Z tabletów możesz korzystać na wystawie. Po zakończonym zwiedzaniu przekaż go z powrotem do kasy.

Informacje praktyczne:  

  • Wszystkie dostosowania są bezpłatne.  
  • Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo przyjść z osobą asystującą, która wchodzi na wystawę bezpłatnie.  
  • Zapraszamy również z psem asystującym/psem przewodnikiem.  
  • Każda osoba zwiedzająca wystawę może poprosić o asystę oferowaną przez Muzeum. Prosimy, by taką potrzebę zgłaszać co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą  mailowo, smsowo lub telefonicznie (email: dostepnosc@etnomuzeum.eu, telefon: 533 325 435). 

Projekt „Być dla każdego 2022” realizowany jest w ramach programu „Kultura Dostępna 2022” i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Program: KULTURA DOSTĘPNA 2022
Zadanie: „Być dla każdego 2022”
Wartość dofinansowania: 55 000 zł
Całkowita wartość zadania: 90 262 zł
Zadanie polega na poszerzeniu dostępności
oferty Muzeum Etnograficznego w Krakowie
poprzez rozwój działań skierowanych
do osób ze specjalnymi potrzebami.