T T
czarno białe zdjęcie przedstawiające trzy kobiety
Liczymy / Praca kobiet

POWERBANK / Liczymy / Praca kobiet

Treść

17 listopada (czwartek), o 18.00 zapraszamy na warsztatowe spotkanie z Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, profesorką ekonomii.
Podczas warsztatów porozmawiamy o pracy odpłatnej i nieodpłatnej, o nierównościach, wynikających z trwałości tradycyjnego podziału obowiązków. Omówimy też instrumenty, które mogłyby posłużyć zmianie.
Wśród wyzwań, z którymi mierzą się kobiety na szczególną uwagę zasługuje obciążenie pracą. W grę wchodzą nie tylko zajęcia wykonywane za wynagrodzeniem, ale również nieodpłatnie na rzecz rodziny, czy najbliższego otoczenia. Tradycyjnie praca zawodowa była domeną mężczyzn a dostępne dane świadczą o tym, że niewiele się w tej sprawie zmieniło. Domeną kobiet, zarówno tradycyjnie, jak i współcześnie, pozostaje nieodpłatna praca na rzecz gospodarstwa domowego, szczególnie ta dotycząca opieki. Pomimo wzrostu zaangażowania kobiet w pracę zawodową, ich rola w gospodarstwie domowym pozostaje kluczowa. Czy rzeczywiście nie może być inaczej?

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekonomistka o zainteresowaniach badawczych skupiających się wokół heterodoksyjnych szkół myśli ekonomicznej, szczególnie ekonomii instytucjonalnej i feministycznej. Pisała na temat sytuacji kobiet w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, nierównościach społecznych i ekonomicznych, jak również o relacjach płci w ekonomii. Opublikowała książkę Praca kobiet w teorii ekonomii: perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka była nominowana do nagrody Genderowa książka roku w 2017.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Termin: 17 listopada 2022, godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Dom Esterki, ulica Krakowska 46 
Język: polski
Wstęp bezpłatny