T T

Palmy i ludzie Asháninka. Badania Joanny Sosnowskiej w Peru

9 sierpnia 2013 w Muzeum Etnograficznym w Krakowie została otwarta wystawa „Palmy i ludzie Asháninka”. Prezentowała ona wyniki badań terenowych realizowanych pośród Indian Asháninka w latach 2008–2011 przez Joannę Sosnowską, etnobotaniczkę współpracującą z MEK.


Wystawa opowiadała zarówno o gatunkowej różnorodności palm rosnących w tym rejonie, jak i o sposobach ich wykorzystania przez Indian. O wrastaniu ludzi w otoczenie, o udomawianiu krajobrazu. Była to z jednej strony rzeczowa analiza zebranego materiału badawczego, z drugiej – otwarta przestrzeń spotkania z Indianami Asháninka. Dzięki takiemu podejściu relacja badaczki były czymś więcej niż tylko raportem z wyprawy – połączenie jej perspektywy z wizją świata ludzi ze społeczności Asháninka stworzyły interesujący opis kultury Indian, którzy sadzą, pielęgnują i przetwarzają palmy.


Na wystawie były prezentowane obiekty ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pozyskane dzięki współpracy z Joanną Sosnowską, oraz obiekty z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.