T T
Grafika dekoracyjna

Oprowadzania dla dorosłych | Екскурсії для дорослих

program "Solidarna Kultura" | програми «Солідарна Культура»


17.11.2022 r. – Dzień powszedni | будній день
22.12.2022 r. – Dzień świąteczny | Державне свято
17.11.2022 r. – Dzień powszedni | будній день

„Od środka” to część wystawy stałej MEK, którą odkryjemy – od środka właśnie – w czwartek 17 listopada. W czasie oprowadzania przygotowanego z myślą o dorosłych uczestnikach poznamy radości, troski i codzienne wyzwania dawnych mieszkańców wsi. Wejdziemy do izb naśladujących wnętrza domów Krakowiaków i Górali oraz wiejskiej szkoły z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Sprawdzimy, co kryje się w mroku warsztatów przemysłu wiejskiego. Dowiemy się, czego nie uwzględnili w nich muzealnicy, którzy je aranżowali i zastanowimy się, jak muzealna kreacja może wpływać na wyobrażenia. Naszą przewodniczką będzie Krystyna Reinfuss-Janusz – etnografka, długoletnia kustoszka Muzeum Etnograficznego w Krakowie, która sekrety muzealnej wystawy zna jak mało kto. 


«Зсередини» є частиною основної виставки MEK, яку ми відкриємо — власне зсередини — у четвер, 17 листопада. Під час екскурсії, підготовленої з урахуванням дорослих учасників, ми дізнаємось про радощі, турботи та повсякденні випробування колишніх селян. Ми потрапимо в кімнати, що імітують інтер'єр хат краков’яків і горян, і сільську школу міжвоєнних часів. Ми перевіримо, що ховається в темряві працовень сільської промисловості. З’ясуємо, чого не врахували музейники, які їх облаштовували, і поміркуємо, як музейний витвір може вплинути на сприйняття. Нашим гідом буде Кристина Райнфус-Януш – етнограф, багаторічна кураторка Етнографічного музею в Кракові, яка як мало хто знає таємниці музейної експозиції. 


UWAGA! Z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy przenieść oprowadzanie "Dzień świąteczny" na kolejny czwartek. Odbędzie się ono 22 grudnia w godz. 17.00 - 18.30. Z wszystkimi osobami zapisanymi na oprowadzanie będziemy kontaktować się indywidualnie w celu potwierdzenia nowego terminu.

УВАГА! З незалежних від нас причин ми змушені перенести тур «Святковий день» на наступний четвер. Воно відбудеться 22 грудня о 17.00 - 18.30. З усіма зареєстрованими на тур ми зв’яжемося індивідуально для підтвердження нової дати.


15.12.2022 r. – Dzień świąteczny | Державне свято


Zapraszamy do odkrywania – na nowo lub po raz pierwszy – sal obrzędów zimowych. Podczas oprowadzania przygotowanego z myślą o dorosłych uczestnikach w symboliczny sposób spotkamy się przy wigilijnym stole. Zobaczymy najstarszą szopkę krakowską, kolorowe opłatki, tradycyjne ozdoby. Dowiemy się, jak od kuchni wygląda proces odtwarzania światów i ile miejsca zajmują pająki ze słomy. W bożonarodzeniowych zwyczajach dostrzeżemy działania mające chronić wspólnotę, pomnażać siły życiowe, podnosić na duchu, dawać odpór zagrożeniom. Naszą przewodniczką będzie Małgorzata Oleszkiewicz – etnografka, długoletnia kustoszka Muzeum Etnograficznego w Krakowie, współautorka zmian, które w ostatnich latach objęły tę (i nie tylko) część wystawy. 

Запрошуємо вас наново чи вперше відкрити зимові ритуальні кімнати. Під час екскурсії, підготовленої з думкою про дорослих учасників, ми символічно зустрінемося за святвечірнім столом. Ми побачимо найстаріший краківський вертеп, різнокольорові облатки та традиційні прикраси. Дізнаємося, як виглядає процес відтворення колишніх часів зсередини та скільки місця займають солом'яні павуки. У різдвяних звичаях ми побачимо дії, спрямовані на захист громади, примноження життєвих сил, піднесення духу, протистояння загрозам. Нашим екскурсоводом буде Малгожата Олешкевич – етнографка, багаторічна хранителька Етнографічного музею в Кракові, співавторка змін, що в останні роки були впровадженні в цю (і не тільки) частину виставки. 


Informacje i zapisy: 

 • Godz. 17.00-18.30
 • Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Ratusz, plac Wolnica 1
 • Oprowadzanie jest przeznaczone dla osób dorosłych
 • Wstęp: bezpłatny
 • Język: polski z tłumaczeniem na ukraiński
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • Obowiązują zapisy przez formularz internetowy dostępny w polskiej i ukraińskiej wersji językowej: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V
<
Działania w ramach programu „Solidarna Kultura” są finansowane ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.Інформація та реєстрація: 
 • 17.00-18.30
 • Місце: Етнографічний музей у Кракові, ратуша, площа Вольниця 1
 • Екскурсія розрахована на дорослих людей
 • Вхід: вільний
 • Мова: польська з перекладом на українську
 • Кількість місць обмежена. Доступна реєстрація через онлайн-форму: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V
 
Діяльність програми «Солідарна культура» фінансується з коштів, наданих Управлінням Малопольського воєводства.