T T

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Treść

Każde wydarzenie w Ratuszu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W razie potrzeby oferujemy nieodpłatnie pomoc asystenta. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą. 
 
Kontakt 
Anna Szelingowska
koordynatorka dostępności 
telefon lub SMS: 533 325 435  
e-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu

 
Dostępność budynków: 

 

RATUSZ, PLAC WOLNICA 1 
 Dojazd, wejście, recepcja, kasa, szatnia 
 
Odległość od przystanku tramwajowego do wejścia do Ratusza wynosi mniej niż sto metrów. Z przystanku, w zależności od kierunku, z jakiego przyjechałeś, trzeba pokonać jedno lub dwa przejścia dla pieszych. Krawężniki przy przejściach są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów znajdują się poręcz i podjazd dla wózków zorientowany równolegle do ściany budynku. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwieraniu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza. Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających. Ponadto tak pomyślana recepcja umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny. Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego. Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących. W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy kondygnacje / poziomy. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. Korzystanie z windy odbywa się w asyście pracownika Muzeum, to jest opiekuna ekspozycji, przewodnika lub portiera.   

Przestrzeń ekspozycji stałej 
 Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy kondygnacje / poziomy: 

  • Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu).Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą. 
  • Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze. 
  • Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze. 

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się: 

  • ławki i strefy relaksu – fotele z oparciami, na których można wygodnie usiąść, 
  • kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach, folie powiększające, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku. 

DOM ESTERKI, ULICA. KRAKOWSKA 46 
Dojazd, wejście, kasy, szatnia 
 
Druga lokalizacja Muzeum mieści się przy ulicy Krakowskiej 46 w Domu Esterki – zabytkowym budynku z końca XIV wieku. Znajdują się tutaj: Biblioteka Muzeum, gabinety Dyrekcji, Sekretariat, Księgowość i Administracja, a także biura części pracowników merytorycznych.

Muzeum organizuje w Domu Esterki także wystawy czasowe, które zwykle zlokalizowane są z piwnicach budynku.

Przy wejściu do budynku od ulicy Krakowskiej 46 napotkasz osiemnastocentymetrowy, kamienny stopień w dół. Stanowi on znaczną przeszkodę architektoniczną, dlatego zapraszamy do skorzystania, w razie potrzeby, z wejścia bez barier architektonicznych - od ulicy Trynitarskiej. Poprowadzą Cię do tego wejścia niebieskie drogowskazy. Skręcając z Krakowskiej w Trynitarską, 20 metrów od skrętu, po lewej stronie zobaczysz bramę wjazdową, która otwierana jest po użyciu dzwonka. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie bramy, na wysokości 100 cm. Brama otwiera się do wewnątrz. Za bramą kieruj się na wprost. Niestety, powierzchnia podwórka pokryta jest nierówną kostką brukową. Przejazd wózkiem jest możliwy, ale nie należy do najwygodniejszych. Gdy miniesz 50 metrów, po lewej stronie trafisz do drzwi, które poprowadzą Cię do wnętrza budynku. Za drzwiami znajduje się rampa z poręczą, umożliwiająca swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchu. Po wejściu do środka znajdziesz się w niewielkim holu. Po prawej stronie od wejścia jest toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niestety, ze względu na ograniczoną przestrzeń nie byliśmy w stanie zapewnić wygodnego miejsca do zmiany pieluchomajtek, tzw. komfortki. Wciąż zastanawiamy się, jak rozwiązać ten problem. Dalej, po prawej stronie, za toaletą, znajduje się szatnia samoobsługowa. Na wprost od wejścia jest recepcja.

Pomiędzy piętrami budynku można przemieszczać się schodami (klatka schodowa wewnątrz budynku) lub windą, a dokładniej zabudowanym podnośnikiem osobowym, który znajduje się na zewnątrz, w podwórzu. Jeśli chcesz skorzystać z windy, poinformuj o tym osobę w recepcji.

Korzystając z windy, musisz cały czas przyciskać guzik z numerem kondygnacji, na którą chcesz dotrzeć. Guziki są duże i oznaczone kontrastowo numerami w czarnodruku i w alfabecie brajla. W razie jakichkolwiek problemów, wewnątrz windy jest żółto-czarny, wyraźnie oznaczony guzik alarmowy. Drzwi do windy są przeszklone. Gdy korzystasz z windy, możesz trzymać się uchwytów, które znajdują się obok panelu sterowania, z jednej i drugiej strony guzików. Nie opieraj się o ściany i drzwi. 

Jeśli wchodzisz do budynku od strony ulicy Krakowskiej, napotkasz przy wejściu osiemnastocentymetrowy stopień w dół. Poziom posadzki Muzeum jest niższy od poziomu ulicy. Po wejściu do wnętrza budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi około pół metra. Zaraz za szklanymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy. Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do budynku. Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją, po lewej stronie.