T T

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ASD

Treść

W naszej ofercie znajduje się szereg warsztatów dla grup zorganizowanych, dla uczestników indywidualnych oraz wydarzeń edukacyjnych, które mają charakter okazjonalny. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Annie Szelingowskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić. 
 
Kontakt 
Anna Szelingowska
koordynatorka dostępności 
telefon lub SMS: 533 325 435  
e-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu

Audiościeżka w prostym tekście (ETR)

Dla osób z niepełnosprawnościami intelektualną i ASD przygotowaliśmy audiościeżkę zwiedzania po części wystawy stałej, znajdującej się na parterze w budynku Ratusza (plac Wolnica 1). Nagrania dostępne są na przenośnym urządzeniu, które możesz wypożyczyć bezpłatnie w kasie. Nagrania odtwarzane są automatycznie po wejściu w daną przestrzeń. Istnieje możliwość zatrzymania, wznowienia oraz powtórzenia ostatniego nagrania. W przewodniku znajdziesz opis pomieszczeń, wybranych eksponatów oraz informacje dotyczące wybranych fragmentów ekspozycji.

Czas zwiedzania to około 30 minut. W trakcie wizyty możesz skorzystać z przestrzeni strefy ciszy.

 

Ciche godziny

Obowiązują w każdą środę od godziny 15:00 do 18:00. Jest to czas, w którym Muzeum mogą odwiedzić osoby wysoko wrażliwe, osoby w spektrum autyzmu oraz Ci, którzy chcą zwiedzać muzeum bez nadmiaru bodźców.

W tym czasie:

  • wyciemniamy pomieszczenia na parterze
  • wyciszamy dźwięki na wystawach oraz wyłączamy niektóre ekrany
  • prosimy o wyłączenie dzwonków telefonów komórkowych i prowadzenie rozmów przyciszonym głosem
  • nie organizujemy w tym czasie warsztatów i innych głośnych wydarzeń
  • wystawy można zwiedzać tylko indywidualnie, nie ma możliwości zwiedzania z przewodnikiem
  • nie prowadzimy zwiedzania w grupach

 

Strefa ciszy

To miejsce, gdzie zwiedzający mogą odpocząć i pobyć w ciszy.
Strefa zaopatrzona jest w wygodny fotel i kanapę z wysokimi, miękkimi obiciami.
W strefie dostępne są pudełka z książkami i przedmiotami, które pomogą w odstresowaniu.
Na ścianie kanapy znajduje się tablica manipulacyjna oraz tablice z magnesami.


Nad proponowanymi rozwiązaniami pracowali: zespół dostępności Muzeum we współpracy z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie oraz Małgorzata Ciemborowicz - pedagog przedszkolny, oligofrenopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie od ponad trzydziestu lat zajmująca się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

OZNACZENIA

Strefa

Profil twarzy ludzkiej przykładający no ust wzniesiony palec w geście ciszy.

 

Zwiedzanie z przewodnikiem
Możliwość zwiedzania z przewodnikiem po uprzednim kontakcie z koordynatorką dostępności Anną Szelingowską (telefon lub SMS: 533 325 435, e-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu