T T
czarno białe zdjęcie mężczyzny z otwartą książką

Żegnamy prof. dr hab. Mariana Pokropka

Treść

Żegnamy prof. dr hab. Mariana Pokropka

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora  Mariana Pokropka (1932 – 2023) – etnografa, wybitnego znawcy kultury ludowej, nauczyciela akademickiego, badacza terenowego i twórcy Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach.

Pan Profesor wspierał nas podczas wielu projektów badawczych i wystaw realizowanych w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie. 

Będziemy Go pamiętać jako miłego i serdecznego, pełnego pasji człowieka.

Spotkania z Profesorem w Otrębusach zawsze były okazją do ciekawych rozmów o sztuce i artystach.

Cześć Jego pamięci!