T T

Usługa fumigacyjna w MEK

Treść

Oferujemy profesjonalną usługę dezynfekcji i dezynsekscji chemicznej książek, starodruków, dokumentów, map, elementów z  drewna oraz innych materialnych dóbr kultury i sztuki, wykonywaną  w komorze fumigacyjnej. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług urzędy, biblioteki, muzea, archiwa, filmoteki, pracownie konserwacji i osoby prywatne.

Pojemność komory fumigacyjnej wynosi około 0,60 m3. Załadunek możliwy jest w przestrzeni o kształcie prostopadłościanu o wymiarach: podstawa - szer. 74 cm x dł. 110 cm

 Muzeum gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów  procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów.

Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Muzeum  może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się pod linkiem: Usługi fumigacyjne