Muzeum podręczne

Od ponad wieku gromadzimy rzeczy – świadectwa życia ludzi. Dysponujemy najstarszą i pod wieloma względami unikatową kolekcją etnograficzną. Traktujemy ją jak niewyczerpany zasób, swoiste zwierciadło, w którym każdy może poznawać samego siebie poprzez historię i kulturę. Nieustannie poszukujemy sposobów eksplorowania zgromadzonego zbioru i testujemy nowe ścieżki komunikacji z publicznością. Dziś do interaktywnej pracy z odbiorcami wykorzystujemy w dużo większym stopniu sieć. Dlatego stworzyliśmy serwis MUZEUM PODRĘCZNE – ogólnodostępną i stale rozbudowywaną mediatekę. Znajdziesz w niej krótkie filmy pozwalające wejrzeć w etnograficzną kolekcję oraz propozycje warsztatów przeznaczonych do pracy zdalnej. W zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA publikujemy dodatkowo scenariusze i zestawy zadań, które mogą zostać wykorzystane zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców do pracy z dziećmi i młodzieżą. W ARCHIWUM DZIAŁAŃ ONLINE udostępniamy podcasty i zapisy wideo zrealizowanych e-warsztatów.