T T
zdjęcie

Muzealia

Treść

Kto może korzystać z muzealiów na potrzeby kwerendy?

Muzealia MEK dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, także tych, których ciekawią te obiekty w perspektywie osobistych poszukiwań. Jednakże, z powodów logistycznych, korzystanie z muzealiów na potrzeby kwerendy może być ograniczone, a decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Główny Inwentaryzator. W przyszłości, dzięki planowanemu Magazynowi Studyjnemu, korzystanie ze zbiorów na potrzeby kwerend będzie w pełni możliwe.

Poszukiwanie w zbiorach (kwerenda)

Prosimy o wskazanie tematyki / zakresu, który Państwa interesuje, listownie, za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną. Uzgodnimy wówczas termin, sposób przeprowadzenia kwerendy oraz formę udostępnienia zbiorów.

Udostępnianie zbiorów na potrzeby kwerendy

Po dokonaniu wyboru interesujących Państwa zbiorów, poprosimy o złożenie zamówienia (listownie lub drogą elektroniczną). Zamówienie winno obejmować:

  • sygnatury muzealiów
  • krótki opis ich tematyki / zakresu
  • krótkie uzasadnienie celu, w jakim chcą Państwo skorzystać ze zbiorów
  • dane instytucji / osoby zamawiającej
  • datę zamówienia

Aby skorzystać ze zbiorów, należy okazać ważny dokument tożsamości.

Kwerenda w zbiorach jest bezpłatna.

Wypożyczenia na zewnątrz

Podstawą jest zawsze pismo skierowane do Dyrektora Muzeum, zawierające wszystkie konieczne informacje oraz gwarancje bezpieczeństwa. Jeśli Dyrektor wyrazi zgodę (biorąc pod uwagę także wykonalność konserwatorskiego przygotowania wypożyczenia), sporządzenie odnośnej umowy powierza Głównemu Inwentaryzatorowi.

Charakterystyka zbiorów Muzeum Etnograficznego

Więcej informacji na temat zbiorów MEK, a także wybrane obiekty z naszej kolekcji znaleźć można na podstronie ZBIORY.