T T

Materiały dydaktyczne

projekt "Alfabet"

Owocem doświadczeń uczestników projektu „Alfabet” jest zestaw dziesięciu propozycji dydaktycznych i pięciu filmów instruktażowych dla nauczycieli.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Drukowane dwustronnie karty formatu A4 i towarzyszące im załączniki składają się na zestaw propozycji dydaktycznych. Każda karta poświęcona jest wybranemu dziełu innego artysty. Zawiera notę biograficzną, zarys twórczości, podstawowe wskazówki interpretacyjne oraz propozycje dwóch ćwiczeń twórczych. Pierwsze z nich – oznaczone nagłówkiem W stronę interpretacji – sprzyja konstruowaniu interpretacji poprzez rozbudzanie spostrzegawczości, refleksyjności, wrażliwości oraz umiejętności wyciągania wniosków i stosowania ich w praktyce. Drugie stanowi Twórczą odpowiedź - bazując na metodach wyrazu artystycznego pozwala na podjęcie gry z omawianym tekstem kultury, dopowiedzenie interpretacji czy zajęcie wobec niego własnego stanowiska.

Wykorzystaniu kart w edukacji szkolnej sprzyjają działy Tematy oraz Konteksty. Pierwszy obejmuje listę zagadnień, przy omawianiu których można sięgnąć po naszą propozycję. Drugi zawiera zbiór inspiracji – tekstów kultury, którymi warto tematy te zilustrować.

W załącznikach znajdują się reprodukcje przywoływanych dzieł z kolekcji MEK oraz teksty i materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.


Eugeniusz Krawczuk Aby Polska była Polską

TEMATY: wolność; niepodległość; ojczyzna; bohater; walka; intertekstualność; parafraza; hagiografia; atrybut; alegoria; ikona


karta główna

Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3


Brunon Podjaski Bukowiec – Raj
TEMATY: raj; mit arkadyjski; utopia; miejsce życia – centrum świata
 
Karta główna
Załącznik 1


Ludwik Więcek Śpiąca Wenus

TEMATY: intertekstualność; zapożyczenie; parafraza; mitologia; kobieta; cielesność; akt

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2


Jerzy Kutkowski Ostatnie tango

TEMATY: taniec; bliskość; przemijanie; nastrój; kompozycja; symbolizm; symbol

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2

Renata Bujak Płacząca dziewczyna
TEMATY: portret; ekspresja; deformacja; dynamika; barwa

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
 
Halina Walicka Niebieskie wnętrze

TEMATY: wnętrze; kobieta i mężczyzna; marzenia; aspiracje; szlachta; arystokracja; mieszczaństwo; bovaryzm

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2

Epifan Drowniak – Nikifor Nikifor Uzdrowiciel
TEMATY: autoportret; autokreacja; bohater; komiks

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2
 
Władysław Luciński Skarbnik
TEMATY: siła wyższa; człowiek wobec natury; jednostka w tłumie; nieznany świat; nastrój w sztuce

Karta główna
Załącznik 1


Maria Wnęk Przemienienie Pańskie

TEMATY: ikonografia chrystologiczna; veraikon; mandylion; religijność; mesjanizm; moralitet; apel; plakat

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2

Karol Wójciak – Heródek Chrystus Zmartwychwstały
TEMATY: sacrum – profanum; sakralizacja przestrzeni; kolor w sztuce; konwencja; art brut

Karta główna
Załącznik 1
Załącznik 2
 

Komplet kart do pobrania.

FILMY
Pięć krótkich, kilkuminutowych filmów instruktażowych łączy wspólne hasło: Spotkanie światów. W każdym z nich utwór (lub fragment utworu) jednego z polskich mistrzów słowa zestawiony został z innym tekstem ikonicznym – dziełem nieprofesjonalnego artysty z kolekcji sztuki MEK. Kluczem doboru było istniejące między nimi podobieństwo, wspólny pomysł, rozwiązanie formalne lub motyw. Dzięki niemu dwie autonomiczne, pochodzące z różnych kontekstów wypowiedzi mogły wzajemnie się oświetlić, wytłumaczyć, wzmocnić swoją wymowę. Lepszemu ich zrozumieniu w procesie twórczej (re)interpretacji służą propozycje ćwiczeń, których realizację krok po kroku objaśnia każdy film. Świadomie zastosowany brak dźwięku umożliwia zatrzymanie filmu w dowolnym momencie i dostosowanie tempa ćwiczenia do dynamiki pracy grupy. Załączniki zawierające reprodukcje dzieł pozwalają na przeprowadzenie wszystkich ćwiczeń niezależnie od filmów. Tytuły filmów zostały zaczerpnięte z wykorzystanych w nich tekstów literackich.
 
„Burza przed ciszą”Wisława Szymborska Negatyw
Jan Nowak Raj

„Drzemka ogrodu”

 Bruno Schulz Sierpień
Bazyli Albiczuk Hymn Słońca

„Jestem jak woda rzeki”
Czesław Miłosz Nieobjęta ziemia
Władysław Wałęga Droga Człowieka
 
„Każdy kolor to nieskończoność”

 Wiesław Myśliwski Traktat o łuskaniu fasoli
Józef Sobota Kapliczka

„Tworzenie oglądanego”
Miron Białoszewski Krajobraz jako oko
Władysław Luciński Podglądacze Barbary


Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0